I dag är den 21 augusti 2018, tisdag
Pius X påve
Läsningar: Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper