I dag är den 21 september 2017, torsdag
Matteus apostel och evangeliet
Läsningar: Ef 4:1-7,11-13, Ps 19, Matt 9:9-13

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska