I dag är den 18 november 2017, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Petrus- och Paulusbasilikornas invigning

Läsningar: Vish 18:14-16,19:6-9, Ps 105, Luk 18:1-8

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa