I dag är den 13 december 2018, torsdag
Lucia jungfru och martyr
Läsningar: Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska