I dag är den 20 oktober 2018, lördag
lördag i 28 veckan 'under året'
Läsningar: Ef 1:15-23, Ps 8, Luk 12:8-12

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa