I dag är den 21 november 2019, torsdag
Jungfru Marias tempelgång
Läsningar: Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska