I dag är den 21 november 2018, onsdag
Jungfru Marias tempelgång
Läsningar: Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50

kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa