I dag är den 25 september 2018, tisdag
tisdag i 25 veckan 'under året'
Läsningar: Ords 21:1-6,10-13, Ps 119, Luk 8:19-21

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper