I dag är den 17 juli 2019, onsdag
onsdag i 15 veckan 'under året'
Läsningar: 2 Mos 3:1-6,9-12, Ps 103, Matt 11:25-27

kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa