I dag är den 17 januari 2018, onsdag
Antonius abbot
Läsningar: 1 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6

kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa