I dag är den 19 september 2019, torsdag
torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

Läsningar: 1 Tim 4:12-16, Ps 111, Luk 7:36-50

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och andakt på polska