I dag är den 21 maj 2018, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder
Läsningar:

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska