I dag är den 9 december 2019, måndag
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
Läsningar: 1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa