I dag är den 22 januari 2019, tisdag
tisdag i 2 veckan 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

Läsningar: Heb 6:10-20, Ps 111, Mark 2:23-28

kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper