Litania till den Helige Josef

Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen förbarma dig över oss.
Gud Son, världens frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria bed för oss.
Helige Josef
Du Davids upphöjde ättling
Du glänsande ljus bland patriarkerna
Du Guds moders brudgum
Du den renaste jungfruns beskyddare
Du Guds Sons fosterfar
Du Kristi ivrige beskyddare
Du den heliga familjens huvudman
Josef, du rättfärdige man
Josef, strålande i kyskhetens glans
Josef, mönster av klokhet
Josef, du starke hjälte
Josef, lydnadens mönster
Josef, trohetens förebild
Du tålamodets spegel
Du fattigdomens vän
Du arbetarnas föredöme
Du familjelivets förebild
Du jungfrurnas värn
Du familjernas stöd
Du de olyckligas tröstare
Du de sjukas hopp
Du de döendes skyddshelgon
Du de onda andarnas skräck
Du den heliga Kyrkans beskyddare
Guds lamm, som borttager världens synder skona oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder bönhör oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder förbarma dig över oss, o Herre.

Han satte honom till herre över sitt hus
och till härskare över all sin egendom.
Låt oss bedja. Gud, du har i din outgrundliga försyn utsett den helige Josef till din heliga moders brudgum. Vi ber dig om nåden, att förtjäna att ha honom som förespråkare i himmelen, då vi på jorden ärar honom som beskyddare, du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen.

Bön till den Helige Josef

Helige Josef, i all vår nöd kommer vi till dig och ber om ditt beskydd och din hjälp.
Du är Jesu fosterfar, därför ber vi dig: beskydda våra familjer i alla faror, hjälp alla barn, födda som ofödda i deras svårigheter, bevara de unga i deras tro, kyskhet och entusiasm, stöd de gifta i deras ömsesidiga kärlek och enhet.
Du är kyrkans beskyddare, därför ber vi dig: överge inte Kyrkans skepp på detta stormiga hav, hjälp påven och biskoparna att stå fasta i tron och förmedla den till alla: ge oss mod att vittna om Gud och hans sanning.
Du är arbetarnas skyddshelgon, därför ber vi dig: var nära alla som arbetar och bemödar sig, ge alla arbetare rättvisa och styrk dem i deras värdighet som Guds medarbetare.
Du är de döendes hjälp, därför ber vi dig: överge ingen i hans dödsstund, styrk de döende i tron, hoppet och kärleken och ge dem kraft att överlåta sig helt åt Gud. Amen.