Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
helgon


Helgon: Jungfru Maria, kyrkans moder
Dagens bön:

Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …