Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
helgon


Helgon: Januarius biskop och martyr

Biskop av Neapel, led martyrdöden under Diocletianus förföljelse tillsammans med sex andra år 305.Berömt är det s.k. blodundret som är knutet till denna dag och som man hittills inte kunnat finna något förklaring till.


Dagens bön:

Himmelske Fader, låt de heligas gemenskap, som skänker oss glädje på den helige martyren Januarius dag, stärkas här på jorden och fullkomnas i himlen.