Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 20 oktober 2018, lördag
lördag i 28 veckan 'under året'
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss höra Guds röst, så att vi får komma in i hans vila.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 20 oktober 2018, lördag
lördag i 28 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, himlen rodnar, mörkret flyr,
på jorden gryr en dag på nytt,
och ljuset bryter fram med kraft;
låt ondskan vika för dess makt.

Må nattens oro lämna oss,
från själen lyftas skuldens ok,
må frestelser och dunkla hot
ej mera bringa oss på fall.

Så skall vår bävan bli förbytt
i glädje, ty en dag skall gry,
den sista, då gudomligt ljus
skall strömma ut från Herrens hus.

Gud Fadern vare tack och lov,
och ära ske hans ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (S:t Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trofasthet,

till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.

Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
jag vill jubla över dina händers verk.

Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!

En oförnuftig människa kan inte inse det, *
en dåre kan inte förstå det:

Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,

så sker det till deras eviga fördärv, *
men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.

Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.

Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
du gjuter frisk olja över mitt huvud.

Jag får se hur det går med mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, *
som en ceder på Libanon växer han till.

Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.

Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
de frodas och grönskar.

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, *
han är min klippa, i honom finns ingen orätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd.

Ant. 2 Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
eller:
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Canticum
Hes 36:24-28
Herren ger sitt folk nytt liv
De skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem (Upp 21:3)


Jag skall hämta er från folken +
och samla er från alla länder *
och föra er till ert land.

Jag skall gjuta rent vatten över er, *
så att ni blir rena,

jag skall rena er från all er orenhet *
och från alla era falska gudar.

Jag skall skänka er ett nytt hjärta *
och låta en ny ande komma in i er,

jag skall ta bort hjärtat av sten ur er kropp *
och ge er ett hjärta av kött.

Jag skall låta min ande komma in i er +
och göra så att ni följer mina stadgar *
och håller mina bud och handlar efter dem.

Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. *
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
eller:
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Ant. 3 Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop *
har du gjort till en lovsång åt dig,

du har rest ett värn mot dina fiender; *
dina ovänner och vedersakare förstummas.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,

vad är då en människa att du tänker på henne, *
eller en människoson att du tar dig an honom?

En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, *
men du har krönt honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk, *
allting lade du under hans fötter:

alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
allt som vandrar havens vägar.

Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig.

Kort läsning
2 Pet 3:13-15a


Efter Herrens löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning.

Responsorium

Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig.
Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig.
Min tunga skall förkunna din rättfärdighet,
+ jag vill lovsjunga dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig.

Ant. Herre, styr våra fötter in på fredens väg.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Herre, styr våra fötter in på fredens väg.

Förbön

Låt oss tillbe Gud, som gett liv och hopp åt världen genom Kristus. Vi vänder oss till honom och säger:
R. Herre, hör vår bön.

Fader, som är upphov till allt, du ger oss denna nya dag
- lär oss att leva med Kristus till din ära.
Låt Anden som du gjutit i vårt hjärta stanna kvar hos oss
- med trons, hoppets och kärlekens gåvor.
Låt oss ha vårt hjärtas skatt i himlen
- så att vi utan tvekan svarar när du kallar oss.
Ryck oss undan den Ondes list och lockelser
- så att vi inte stöter foten mot någon sten.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig när morgonen gryr att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg