Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Non
Den 19 september 2019, torsdag
torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, säger Herren.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.

Utför min sak och rädda mig, *
behåll mig vid liv efter ditt löfte.

Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.

Herre, din barmhärtighet är stor, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Mina förföljare och plågare är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.

Jag känner avsmak för de trolösa *
när jag ser att de inte håller dina bud.

Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.

Summan av ditt ord är sanning, *
och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, säger Herren.


Ant. 2 Herren välsigne dig, må han ge dig fred i alla dina dagar.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
”Herren välsigne dig från Sion”, dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.

Av dina händers möda får du njuta frukten. *
Salig du! Ja, det skall gå dig väl.

Lik en vinstock som bär frukt *
är hustrun därinne i ditt hus,

lika plantor av olivträd *
är barnen kring ditt bord.

Så välsignas den man *
som fruktar Herren.

Herren välsigne dig från Sion. +
Må du få se Jerusalems välgång *
i alla dina dagar,

och må du få se barn till dina barn. *
Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren välsigne dig, må han ge dig fred i alla dina dagar.


Ant. 3 Herren skall strida för dig mot dina fiender.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (S:t Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
– så skall Israel säga –

mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
men de har inte besegrat mig.

På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.

Men Herren är rättfärdig, *
han har huggit av de gudlösas band.

De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.

De skall bli lika gräs på taken, *
som vissnar innan det har vuxit upp:

ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,

och de som går där fram kan inte säga: ”Herrens välsignelse vare över er, *
vi välsignar er i Herrens namn.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren skall strida för dig mot dina fiender.

Kort läsning
Heb 12:lb-2


Låt oss befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar
och jag hoppas på hans ord.

Slutbön

Herre, hör vår bön och ge oss kraft genom Jesu tålamod, så att vi utan klagan bär de prövningar som livet medför. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.