Non
Den 27 september 2021, måndag
Vincent de Paul präst

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 143 Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 143
Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.

Psalm 119: VI (41-48)

Må din nåd, Herre, komma mig till del, *
din frälsning efter ditt löfte,

så kan jag svara den som smädar mig, *
ty jag förtröstar på ditt ord.

Ryck inte bort sanningens ord från min mun, *
ty jag hoppas på dina domar.

Så vill jag hålla din lag beständigt, *
ja, alltid och i evighet.

Låt mig gå fram på rymlig plats, *
ty jag begrundar dina befallningar.

Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, *
och jag skall inte komma på skam.

Jag vill ha min lust i dina bud, *
ty de är mig kära.

Jag vill lyfta mina händer till dina bud, *
och jag vill begrunda dina stadgar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 151 Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 151
Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.

Psalm 40:2-14,17-18
Tacksägelse och bön om hjälp
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5)

I


Jag satte allt mitt hopp till Herren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Han drog mig upp ur fördärvets grop, *
ur den djupa dyn,

han ställde mina fötter på en klippa, *
mina steg gjorde han fasta.

Han lade en ny sång i min mun, *
en lovsång till vår Gud.

Det skall många se och bli häpna, *
de skall förtrösta på Herren.

Salig den som sätter sin förtröstan till Herren +
och inte vänder sig till de stolta, *
till dem som viker av i lögn.

Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud,
och de tankar du har tänkt för oss *
– inget kan liknas vid dig.

Jag ville förkunna dem och tala om dem, *
men de går inte att räkna.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag, *
öppna öron har du givit mig.

Du begär inte brännoffer och syndoffer, +
därför säger jag: Se, jag kommer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.

Att göra din vilja, min Gud, är min lust, *
och din lag är i mitt hjärta.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 161 Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 161
Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

II

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora församlingen.

Jag sluter inte mina läppar, *
du, Herre, vet det.

Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.

Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet *
för den stora församlingen.

Men du, Herre,
håll inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, *
din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.

Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, *
mina synder har hunnit upp mig, så att jag inte kan se.

De är fler än håren på mitt huvud, *
och mitt mod har lämnat mig.

Jag ber dig, Herre, kom till min räddning, *
Herre, skynda till min hjälp.

Men alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,

de som längtar efter din räddning *
må alltid säga: ”Herren är stor.”

Jag är betryckt och fattig, *
men Herren sörjer för mitt liv.

Min hjälp och min befriare är du. *
Dröj inte, du min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 171 Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 171
Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 178 Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 178 Warning: Undefined array key "hx" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/breviar/dagen/sdn.php on line 178 Kort läsning
Jer 32:40


Jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag inte upphör att följa dem och göra dem gott. Och min fruktan skall jag ingjuta i deras hjärtan, så att de inte viker av ifrån mig.

Hos Gud är min frälsning och min ära,
min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.