Non
Den 1 april 2020, onsdag
onsdag i 5 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt ord.

Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
låt mig inte fara vilse från dina bud.

Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.

Herre, lovad vare du! *
Lär mig dina stadgar.

Med mina läppar *
förkunnar jag alla dina lagar.

Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.

Jag vill begrunda dina befallningar *
och skåda på dina stigar.

Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt ord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 17
Bön om räddning från de gudlösa
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner … och han blev bönhörd (Heb 5:7)

I


Hör, o Herre, en rättfärdig sak,
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön, *
den kommer inte från falska läppar.

Jag ber dig, Herre: Ge mig min rätt, *
dina ögon ser vad som är rätt och sant.

Du prövar mitt hjärta, +
du utforskar det om natten, *
du rannsakar mig men finner ingen orätt.

Inga onda tankar går ut ur min mun,
efter dina läppars ord vill jag handla, *
vad människor än må göra.

På dina budords stigar går mina steg, *
mina fötter håller sig stadigt på dina vägar.

Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. *
Vänd ditt öra till mig, hör mina ord.

Bevisa din underbara nåd,
du som räddar dem från fienden, *
alla dem som tar sin tillflykt till din högra hand.

Bevara mig som en ögonsten, *
skydda mig i dina vingars skugga

för de gudlösa som vill förgöra mig, *
för mina dödsfiender som omger mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


II

De förhärdar sitt hjärta, *
de tar stolta ord i sin mun.

De är runt omkring mig var jag än går, *
de spejar efter hur de kan slå mig till marken,

som lejonet som längtar efter rov, *
det unga lejonet som ligger i försåt.

Stå upp, Herre, angrip den gudlöse, slå ner honom, *
rädda mig från honom med ditt svärd.

Rädda mig med din hand, Herre, från dessa människor, *
från denna världens människor,

som har allting redan i detta livet *
och vilkas buk du fyller med dina gåvor,

som har söner i mängd *
och lämnar sitt överflöd åt sina barn.

I rättfärdighet skall jag skåda ditt ansikte, *
jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Rom 15:3


Kristus tänkte inte på sig själv, nej, det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Barmhärtige Gud, helga och upplys våra hjärtan genom boten, och liksom du har gett oss viljan att tjäna dig, så ge oss också svar på våra böner. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.