Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 20 oktober 2018, lördag
29 söndagen 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Du glädjens Ljus, du återsken
     av den himmelske Faderns eviga,
     saliga härlighet, Jesus Kristus!

När solen sänker sig och aftonglöden brinner
vi kommer för att prisa Fader, Son och helig Ande. R.

I varje tid, i alla evigheter
dig vare tack och lov från allt som är och lever. R.

O Kriste, o Guds Son, som skänker liv i överflöd,
dig vare lov, dig prisar alla världar. R.

eller:

Evige Fader, dig sitt lov förklara
himmel och jord och alla väsens skara.
Tryggt är i dina vingars skugga vara.
Din är all ära.

Frälsare, Konung, du bar smärtans krona,
gav så dig själv att oss i domen skona
och, i din kärlek, allt med Gud försona.
Din är all ära.

Helige Ande, från förgängligheten
leder du oss i tron till härligheten.
Skänk oss för evigt livet, saligheten.
Din är all ära.

Vig våra läppar, helga du vår tunga
till att din makt, Treenige, besjunga.
Samla ditt folk i lovsång: gamla, unga.
Din är all ära. Amen.


Ant. 1 Som ett rökoffer må min bön stiga upp inför dig, o Gud.

Psalm 141:1-9
Bön i farans stund
Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud till-sammans med de heligas böner (Upp 8:4)


Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, *
lyssna till min röst då jag nu ropar till dig.

Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer, *
mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

Sätt, o Herre, en vakt för min mun, *
bevaka mina läppars dörr.

Låt inte mitt hjärta vika av till något ont, *
till att öva gudlösa gärningar.

Jag vill inte sitta tillsammans med män som gör orätt, *
av deras läckerheter vill jag inte äta.

Den rättfärdige kan slå mig, *
den trogne kan tukta mig,

men de gudlösas olja får inte gjutas på mitt huvud, *
inför deras ondska håller jag ut i bön.

De skall utlämnas i sina domares hårda händer *
och märka att mina ord är Gud till behag.

Som spånen ryker när man snidar och hugger *
ligger deras ben spridda över jorden, vid dödsrikets gap.

Därför vänder jag blicken till dig, Herre, min Gud,
till dig tar jag min tillflykt. *
Ta inte mitt liv ifrån mig.

Bevara mig för de snaror de lägger ut på min väg *
och för ogärningsmännens fällor.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Som ett rökoffer må min bön stiga upp inför dig, o Gud.

Ant. 2 Du är min tillflykt, min del i de levandes land.

Psalm 142
Du är min tillflykt
Allt detta gick i uppfyllelse i Herren i lidandets stund (S:t Hilarius)


Jag höjer min röst och ropar till Herren, *
jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, *
jag lägger fram min nöd inför honom.

När min ande försmäktar, *
är du den som känner min stig.

På den väg där jag skall gå *
har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se: *
där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig, *
ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till dig, Herre, +
jag säger: Du är min tillflykt, *
min del i de levandes land.

Lyssna till mitt rop, *
jag är förnedrad och i nöd,

rädda mig från dem som förföljer mig, *
ty de är mig för starka.

För mig ut ur fängelset, *
så att jag får prisa ditt namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, *
när du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Du är min tillflykt, min del i de levandes land.

Ant. 3 Jesus Kristus är Herre.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.

Han som till det yttre var som en människa +
ödmjukade sig och blev lydig intill döden, *
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,

för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna +
att Jesus Kristus är Herre, *
Gud Fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jesus Kristus är Herre.

Kort läsning
Rom 11:33-36


Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Responsorium

Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Herre, otaliga är dina verk! Med vishet har du gjort dem alla.
+ Din är äran i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.

Ant. Av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad, han, den rättfärdige, min tjänare.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad, han, den rättfärdige, min tjänare.

Förbön

Låt oss lyfta våra hjärtan upp till den ende Guden, Fadern och Sonen och den helige Ande:
R. Var oss nära, Herre.

Helige Herre, allsmäktige Fader, låt rätten råda på vår jord
— och ditt folk njuta varaktig fred.

Led alla människor in i ditt rike
— och den fullkomliga frälsningen.

Låt äkta makar leva i din frid och efter din vilja
— så att deras kärlek mognar och består.

Gör gott, o Herre, mot dem som gjort oss gott
— och skänk dem evigt liv.

Ta vård om dem som ryckts bort av hat och krig
— och ge dem himmelrikets frid.


Fader vår...

Slutbön
Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg