Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 13 december 2018, torsdag
Lucia jungfru och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O alla trogna kämpars Gud
och krona, liv och nådelön,
låt dem som hyllar din martyr
barmhärtigt lösas från all synd.

Han (Hon) vittnade med munnens ord
om hjärtats tillförsikt och tro
och vann sin Herre, då han (hon) göt
sitt blod — som han — i kvalfull död.

Han (Hon) räknade som intet värd
den tomma glädje världen bjöd,
föraktande dess lockelser
han (hon) gick sin väg mot himmelen.

Låt oss med din martyr få del
i gåvan du i nåd berett
och evigt glädjas i den stad
där du församlar dina barn.

Dig vare ära, pris och lov,
O Fader, och din ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evighet Treenige. Amen.

Ant. 1 Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Psalm 72
Messias konungsliga makt
De öppnade sina kistor och bar fram gåvor: guld och rökelse och myrra (Matt 2:11)

I


Gud, ge konungen din domsrätt, *
kungasonen din rättfärdighet.

Må han rättrådigt döma ditt folk *
och ge dina betryckta deras rätt.

Må berg och höjder bringa välstånd åt folket *
när rättvisan råder i landet.

Han skall skaffa rätt åt de betryckta i folket, *
hjälpa de fattiga och krossa förtryckaren.

Han skall leva så länge solen varar *
och så länge månen skiner, från släkte till släkte.

Må han vara lik regnet som faller på ängen, *
lik en regnskur som vattnar jorden.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra *
och freden råda tills ingen måne mer finns.

Han skall härska från hav till hav, *
från floden intill jordens gränser.

För honom skall öknens inbyggare böja sig *
och hans fiender slicka stoftet.

Kungarna från Tarshish och kustländerna
skall komma med skänker, *
kungarna av Saba och Seba frambära gåvor.

Alla kungar måste falla ned för hans fötter, *
alla folk måste tjäna honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Ant. 2 Om någon tjänar mig, skall min himmelske Fader ära honom.

II

Ty han skall rädda den fattige som ropar, *
den betryckte och den som ingen hjälper.

Han skall förbarma sig över den svage och fattige, *
de fattigas liv skall han rädda.

Han skall rädda dem från våld och förtryck, *
deras blod är dyrbart i hans ögon.

Må han leva! *
Må man föra till honom guld från Saba.

Ständigt må man be för honom, *
alltid välsigna honom.

Må säden växa ymnigt i landet, *
ända upp till bergens topp.

Då skall grödan i landet bli som Libanons skog, *
folk blomstra upp i städerna som grönskan på marken.

Hans namn skall bestå i evighet, *
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.

Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade, *
alla folk skall prisa hans storhet.

Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, *
som ensam gör under.

Evigt lovat vare hans härliga namn.
Hela jorden skall fyllas av hans härlighet. *
Amen, amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Om någon tjänar mig, skall min himmelske Fader ära honom.

Ant. 3 Den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.

Canticum
Upp ll:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,

för att du tagit makten, din väldiga makt *
och trätt fram såsom konung.

Folken vredgades, +
men din vrede har kommit, *
stunden då de döda blir dömda,

då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, både höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud, *
och makten finns hos hans smorde.

Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord.

De älskade inte sitt liv så högt *
att de drog sig undan döden.

Jubla då, ni himlar *
och ni som bor i dem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.

Kort läsning
1 Pet 4:13-14


Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

Responsorium

Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Du har prövat oss i eld, såsom guldet prövas,
+ och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.

Ant. Jag vill ha Guds bröd, Jesu Kristi kött, hans son kommit av Davids ätt. Jag vill dricka hans blod, som är en oförgänglig kärleks dryck.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag vill ha Guds bröd, Jesu Kristi kött, hans son kommit av Davids ätt. Jag vill dricka hans blod, som är en oförgänglig kärleks dryck.

Förbön

Vid den timme, då påsklammet slaktades, då martyrernas konung frambar sitt liv vid den sista måltiden och då hans kropp togs ner från korset, tackar vi honom och säger:
R. Vi prisar och tillber dig, Herre.

Vi prisar dig, Herre, du som har älskat oss ända till det yttersta, du vår Frälsare, martyrernas kraft och förebild.
Du som kallar alla botfärdiga syndare till det eviga livets lön.
Du som i dag har låtit din kyrka frambära det nya och eviga förbundets blod, utgjutet till syndernas förlåtelse.
Du som i dag har gett oss nåden att hålla ut i tron.
Du som i dag har förenat många bröder med din död.

Fader vår...

Slutbön
Herre, låt oss känna hjälp och ljus i mörkret av den heliga Lucias förbön i dag när vi firar hennes himmelska födelsedag i hoppet om att själva en gång dela hennes ära. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg