Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 18 juni 2018, måndag
måndag i 11 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O du som jordens grundval lagt
och himlen höljt i stjärnors prakt
och med allsmäktig fadershand
sträckt gränserna kring hav och land.

Du vindar gör till sändebud,
ur stoft och lågor stiger liv,
och folks och hjärtans rådslag, Gud,
likt vattenbäckar leds till dig.

Blås från vårt hjärtas spegel bort
maktlösa gudars döda stoft
— förblandning, falskhet, vantrons bild —
att vi i dig oss själva blir.

Må gammal synd ej gå igen
och plåga oss. Förinta den!
Låt tron gå dit där källan är:
det ljus som skapar, renar, bär.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant. 1 Våra ögon ser upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig.
eller:
Du som tronar i himlen, var oss nådig.

Psalm 123
En bön om trygghet
Två blinda … ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!” (Matt 20:30)


Jag lyfter blicken upp till dig, *
du som tronar i himlen.

Ja, som tjänaren ger akt på sin herres hand *
och tjänarinnan på sin härskarinnas hand,

så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, *
till dess han blir oss nådig.

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, *
vi är mättade med förakt.

Vår själ har fått nog av de stoltas hån, *
de högmodigas förakt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Våra ögon ser upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig.
eller:
Du som tronar i himlen, var oss nådig.

Ant. 2 Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har skapat himmel och jord.

Psalm 124
Vår hjälp är i Herrens namn
Var inte rädd … ty jag är med dig (Apg 18:9–10)


Om inte Herren varit med oss *
– så må Israel säga –

om inte Herren varit med oss, *
när människorna gick till angrepp,

då hade de slukat oss levande, *
när de kom emot oss i rasande vrede,

då hade vattnen dränkt oss, *
den strida strömmen gått över oss,

ja, då hade vi gått under *
i de väldiga vattnen.

Lovad vare Herren *
som inte gav oss till rov åt deras tänder!

Vi kom undan som en fågel ur jägarens snara: *
snaran gick sönder, och vi kom undan.

Vår hjälp är i Herrens namn, *
hans som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har skapat himmel och jord.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristus.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, +
som i Kristus har välsignat oss *
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd, har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt *
– så var hans vilja och beslut –

att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus *
och förena oss med honom,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

Genom honom har vi friköpts, med hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han låtit flöda över oss, *
med all vishet och insikt.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat om honom,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristus.

Kort läsning
Jak 4:11-12


Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Responsorium

Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, var mig nådig
+ ty jag har syndat mot dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.

Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Förbön

Kristus vill leda alla människor till sanningen och räddningen. Låt oss av hjärtat be till honom:
R. Herre, dra alla till dig.

Välsignad är du Herre, som med ditt blod har löst oss från slaveriet under synd och död
— befria oss till Guds barn fulla frihet.
Skänk din nåd åt vår biskop N. och alla kyrkans herdar
— så att de brinnande i anden förvaltar dina mysterier.
Låt forskarna söka sanningen utan att tröttna
— och ana djupet av din makt och visdom.
Herre, hjälp de ensamma, övergivna och svikna
— så att de känner din närvaro och bygger sitt liv på dig.
Uppta de avlidna i den himmelska staden
— där du med Fadern och Anden skall bli allt i alla.

Fader vår...

Slutbön
Gud, med rätta prisas du som den sol som aldrig går ner. Var vårt ljus när mörkret faller på, och förlåt oss vad vi denna dag har brutit mot ditt bud. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg