Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 19 september 2019, torsdag
torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Ett skimmer sänks från änglars värld,
o Jesu, då du är oss när,
och vinden dofter till oss för
från jord och hav din fot berört.

Stig över tröskeln till vårt hus.
Åt dig en bänk, ett bord, ett ljus
ställts fram, och när du satt dig där
drivs oron bort och ont begär.

Vad törst och hunger är ej mer
vi vet, när du dig slagit ner
bland oss och ur din hand vi får
den dryck och mat som ej förgår.

Du i vår rädslas mörka skog
har ängslats, och du hört vårt rop.
Du sårats själv och kan ta bort
de djupa sår som vi har fått.

Du som ur jungfrumoderns liv
steg fram, ge renhet, evigt liv.
Och vad i dag i dig vi har
låt alltid finnas hos oss kvar. Amen.

eller:

Eviga ljus, o ljusets djupa källa,
var oss, du milde, nådig då vi beder.
Skingra allt mörker, låt din godhet alltid
vara vår prydnad.

Mödornas timmar har nu gått till ända,
blott i din kärlek finner själen trygghet.
Låt oss med jubel bära fram vår gåva:
lovsångens offer.

Solen är svunnen, mörker täcker jorden,
låt då din gudom vara ljus i natten,
du som med klara strålar ständigt gläder
änglarnas skara.

Hör oss, o Herre, du som är vår styrka:
Lös oss från skulden, som i dag oss fängslat,
låt under vilan glansen från din renhet
fylla vårt sinne.

Lov vare Fadern, ära vare Sonen,
evigt förbundna i en enda Ande,
himmelens Herre, som med godhet råder
över allt skapat. Amen.

Ant. 1 Mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt.

Psalm 144
Tacksägelse för seger och fred
Hans händer lärde sig att strida, när han besegrade denna tidsålder; han säger: ”Jag har besegrat världen” (S:t Hilarius)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ner, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen, ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt.

Ant. 2 Saligt är det folk vars Gud är Herren.

II

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Rädda mig från det onda svärdet, *
befria mig ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Låt våra söner i sin ungdom stå som högväxta plantor, *
våra döttrar lika pelare, huggna för palats.

Låt våra visthus vara fyllda *
och rymma alla slags förråd.

Låt våra får föröka sig tusenfalt, +
ja, tiotusenfalt på våra marker, *
låt våra oxar gå rikligt lastade.

Låt ingen rämna brytas i muren, +
ingen föras bort som fånge, *
inget klagorop höras på våra gator.

Saligt det folk som det går så, *
ja, saligt det folk vars Gud är Herren!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Saligt är det folk vars Gud är Herren.

Ant. 3 Nu finns frälsningen och riket hos vår Gud.

Canticum
Upp ll:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,

för att du tagit makten, din väldiga makt *
och trätt fram såsom konung.

Folken vredgades, +
men din vrede har kommit, *
stunden då de döda blir dömda,

då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, både höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud, *
och makten finns hos hans smorde.

Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord.

De älskade inte sitt liv så högt *
att de drog sig undan döden.

Jubla då, ni himlar *
och ni som bor i dem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Nu finns frälsningen och riket hos vår Gud.

Kort läsning
Jfr Kol 1:23


Håll fast vid er tro, ha en stadig grund och vik inte från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen.

Responsorium

Herren är min herde, + ingenting skall fattas mig.
Herren är min herde, + ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
+ ingenting skall fattas mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren är min herde, + ingenting skall fattas mig.

Ant.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Förbön

Till Kristus vänder vi oss i bön, ty han är folkens ljus och glädjen för allt levande:
R. Sänd ditt ljus och din sanning, Herre.

Du Faderns Ord och vårt eviga ljus, som kom till oss för att rädda oss
- skydda katekumenerna, så att de tar emot ditt ljus.
Tillräkna oss inte våra överträdelser
- ty hos dig finns ju förlåtelse.
Du vill att människan skall upptäcka naturens hemligheter och ta dem i sin tjänst
- låt konst och vetenskap bli dig till ära och alla människor till glädje.
Håll din hand över dem som arbetar i människornas tjänst
- så att de fritt och obehindrat kan gå dina ärenden.
Herre, när du har öppnat dörren kan ingen stänga den
- led våra döda ut i ljuset i de levandes land.

Fader vår...

Slutbön
Herre, ta emot vår bön denna afton, och låt oss gå i Jesu spår, så att vi genom tålamod bär frukt i rättfärdighet och frid. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Himmelske Fader, låt de heligas gemenskap, som skänker oss glädje på den helige martyren Januarius dag, stärkas här på jorden och fullkomnas i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg