Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 12 juli 2020, söndag
15 söndagen 'under året'


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu nalkas dagen snart sitt slut
och solens bana sänker sig.
I gryningen vi sjöng ditt lov.
O Gud, vi åter prisar dig.

Av ljuset allting framgått har,
allt liv, all grönska på vår jord.
Men före allt som är och var
är ljusets ursprung, är ditt Ord.

Du talade, och allt blev till
efter en evig skaparplan.
Du skapade oss till din bild,
din egen Ande blev vårt liv.

O Fader, skapare och Gud,
o du Guds Ord, o helge And',
din kärlek är vårt hjärtas ljus.
Bli kvar hos oss till aftonen. Amen.

eller:

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty ur hans ena
ständigt rena
sjungande levande källa
vi framfötts.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till att skåda
fullhetens goda
oändliga himmelska skönhet
vi kallats.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till den eviga
glädjens saliga
festliga måltid i höjden
vi bjudits. Amen.


Ant. 1 Herren sade till min härskare: Sitt på min högra sida. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Herren sade till min herre: *
Sätt dig på min högra sida,

till dess jag lagt dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. *
Härska mitt bland dina fiender!

Hos dig finns väldet *
den dag då makten blir din,

i helig strålglans har jag fött dig *
före morgonstjärnan, ur mitt sköte.

Herren har svurit en ed *
som han aldrig skall ångra:

Du är präst för evigt *
i Melkisedeks efterföljd.

Herren är på din högra sida, *
han skall krossa kungar på sin vredesdag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren sade till min härskare: Sitt på min högra sida. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

Ant. 2 Den Barmhärtige vill att man skall minnas hans under: han ger mat åt dem som fruktar honom.

Psalm 111
Stora är Herrens gärningar
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare (Upp 15:3)


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta *
i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar, *
de begrundas av alla som har sin glädje i dem.

Han handlar i majestät och härlighet, *
hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas hans under, *
nådig och barmhärtig är Herren.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn, *
han tänker för evigt på sitt förbund.

Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk, *
när han gav dem hedningarnas arvedel.

Hans händers verk är trofasthet och rätt, *
oryggliga är alla hans ordningar.

De står fasta för alltid och för evigt, *
de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt, *
hans namn är heligt och fruktansvärt.

Herrens fruktan är vishetens begynnelse, +
ett gott förstånd får alla som handlar efter den. *
Hans lov förblir i all evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Den Barmhärtige vill att man skall minnas hans under: han ger mat åt dem som fruktar honom.

Ant. 3 Herren, vår Gud, Allhärskaren, är konung. Halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Halleluja. Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.

Halleluja. Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
ni som fruktar honom, både höga och låga.
Halleluja.

Halleluja. Nu har Herren, vår Gud, den allsmäktige, tagit makten,
låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.

Halleluja. Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
och hans brud har gjort sig redo.
Halleluja.

Halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Herren, vår Gud, Allhärskaren, är konung. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 1:3-5


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Responsorium

Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Från solens uppgång till dess nedgång,
+ från nu och till evig tid.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.

Ant. Säden är Guds ord, den som sår är Kristus; alla som lyssnar till honom får det eviga livet.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Säden är Guds ord, den som sår är Kristus; alla som lyssnar till honom får det eviga livet.

Förbön

Gud har skapat världen och återskapar den genom Kristi uppståndelse och Andens utgjutande. Låt oss be till honom:
R. Förnya dina under i oss, Herre.

Vi tackar dig, vår Gud, som visar din allmakt i universums skapelse
- och din försyn i historiens gång.
Befria oss genom Kristi seger på korset och hans frid
- från fruktan och förtvivlan inför tomheten och ondskan.
Låt dem som älskar rättvisan och freden
- tillsammans sträva mot en värld utan fruktan och svält.
Bistå de förtryckta, befria de fängslade, trösta de olyckliga, ge bröd åt de hungriga, upprätta de fallna
- och visa oss korsets seger i allt.
Du som förhärligade din Son efter hans utblottelse i död och begravning
- låt dem som delar hans död också dela hans uppståndelse.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg