St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 4
2018-01-21 - 2018-01-28

****************************************************************************************
2018-01-21
3 söndagen 'under året'
söndag
Jon 3:1-5,10, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2018-01-22
måndag i 3 veckan 'under året'
måndag
2 Sam 5:1-7,10, Ps 89, Mark 3:22-30
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

2018-01-23
tisdag i 3 veckan 'under året'
tisdag
2 Sam 6:12b-15,17-19, Ps 24, Mark 3:31-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2018-01-24
Francois de Sales biskop och kyrkolärare
onsdag
2 Sam 7:4-17, Ps 27, Mark 4:1-20
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2018-01-25
Paulus omvändelse
torsdag
Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2018-01-26
Timotheos och Titus biskopar
fredag
2 Tim 1:1-8, Ps 96, Luk 10:1-9
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2018-01-27
lördag i 3 veckan 'under året'
lördag
2 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51, Mark 4:35-41
Angela Merici jungfru
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2018-01-28
4 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 18:15-20, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)