St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 5
2019-01-27 - 2019-02-03

****************************************************************************************
2019-01-27
3 söndagen 'under året'
söndag
Neh 8:2-4a,5-6,8-10, 1 Kor 12:12-30, Luk 1:1-4;4:14-21
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2019-01-28
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare
måndag
Heb 9:15,24-28, Ps 98, Mark 3:22-30
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-01-29
tisdag i 3 veckan 'under året'
tisdag
Heb 10:1-10, Ps 40, Mark 3:31-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2019-01-30
onsdag i 3 veckan 'under året'
onsdag
Heb 10:11-18, Ps 110, Mark 4:1-20
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2019-01-31
Giovanni Bosco präst
torsdag
Heb 10:19-25, Ps 24, Mark 4:21-25
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2019-02-01
fredag i 3 veckan 'under året'
fredag
Heb 10:32-39, Ps 37, Mark 4:26-34
Blasius biskop och martyr
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

2019-02-02
lördag i 3 veckan 'under året'
lördag
Heb 11:1-2,8-19, Ps Luk 1, 69-75, Mark 4:35-41
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2019-02-03
Kyndelmässodagen
söndag
Mal 3:1-4, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)