St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 47
2017-11-19 - 2017-11-26

****************************************************************************************
2017-11-19
33 söndagen 'under året'
söndag
Ords 31:10-13,19-20,30-31, 1 Thess 5:1-6, Matt 25:14-30
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

2017-11-20
måndag i 33 veckan 'under året'
måndag
1 Mack 1:11-16,43-45,57-60,65-67, Ps 119, Luk 18:35-43
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-11-21
Jungfru Marias tempelgång
tisdag
Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2017-11-22
Caecilia jungfru och martyr
onsdag
2 Mack 7:1,20,31, Ps 17, Luk 19:11-28
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

2017-11-23
torsdag i 33 veckan 'under året'
torsdag
1 Mack 2:15-29, Ps 50, Luk 19:41-44
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

2017-11-24
Andreas Dung-Lac och hans följeslagare martyrer
fredag
1 Mack 4:36-37,52-59, Ps 1 Krön 29:10-12d, Luk 19:45-48
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2017-11-25
lördag i 33 veckan 'under året'
lördag
1 Mack 6:1-13, Ps 9, Luk 20:27-40
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2017-11-26
Kristi Konungens Dag
söndag
Hes 34:11-12,15-17, 1 Kor 15:20-26,28, Matt 25:31-46
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)