VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-01-21 - 2018-01-28

********************************************************************
Vi firar 3 söndagen 'under året'
Jon 3:1-5,10, Ps 25, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20
Visa mig dina vägar, o Gud, och lär mig dina stigar. (624)


Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar. Genom honom, Jesus Kristus...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 3 veckan 'under året'
22/012 Sam 5:1-7,10, Ps 89, Mark 3:22-30
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 3 veckan 'under året'
23/012 Sam 6:12b-15,17-19, Ps 24, Mark 3:31-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagFrancois de Sales biskop och kyrkolärare
24/012 Sam 7:4-17, Ps 27, Mark 4:1-20
Från 1602 biskop i Genève, där han verkade mycket för att återställa den katolska tron. Som själasörjare samtidigt sträng och mild, som skribent full av humor och sunt förnuft. Av hans skrifter är Filotea den mest kända. Dog i Lyon 1622.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagPaulus omvändelse
25/01Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18
Paulus omvändelse på vägen till Damaskus blev en händelse av genomgripande betydelse för kyrkans spridning i den icke-judiska världen. Den skildras fyra gånger i Nya testamentet och har firats denna dag sedan 300-talet, Den äldsta kända liturgin finns i frankiska gudstjänstböcker från 700-talets slut.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagTimotheos och Titus biskopar
26/012 Tim 1:1-8, Ps 96, Luk 10:1-9
Enligt traditionen skall Timotheos ha varit biskop i Efesos, Titus på Kreta. Inget är med visshet känt om dem utöver vad som står i de till dem riktade tre breven i Nya testamentet. De firades tidigare var för sig (Timotheos sedan 700-talet, Titus sedan 1854) men fick 1969 en gemensam dag.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 3 veckan 'under året'
27/012 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51, Mark 4:35-41
Angela Merici jungfru
Italienska. Tillhörde franciskanernas tredje orden, ägnade sig åt att ge flickor allsidig utbildning. 1535 grundade hon ursulinorden för detta syfte. Död 1540, helgonförklarad 1807.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag4 söndagen 'under året'
28/015 Mos 18:15-20, Ps 95, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)