VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-05-26 - 2019-06-02

********************************************************************
Vi firar Sjätte Påsksöndagen
Apg 15:1-2,22-29, Ps 67, Upp 21:10-14,22-24a, Joh 14:23-29
Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig. (646)


Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro. Genom din Son...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 6 påskveckan
27/05Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a
Augustinus av Canterbury biskop
Augustinus var munk i Rom när han sändes iväg av påven Gregorius den store för att utbreda tron i England. ("Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!") 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert, Han ordnade det kyrkliga livet och omvände många till tron. Död 604 eller 605.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 6 påskveckan
28/05Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 6 påskveckan
29/05Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-15
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagKristi Himmelsfärdsdag
30/05Apg 1:1-11, Ps 47, Heb 9:24-28;10:19-23, Luk 24:46-53
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn

fredagJungfru Marias besök
31/05Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 6 påskveckan
01/06Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28
Justinus martyr
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagSjunde Påsksöndagen
02/06Apg 7:55-60, Ps 97, Upp 22:12-14,16-17,20, Joh 17:20-26
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)