VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2024-06-02 - 2024-06-09

********************************************************************
Vi firar Kristi Kropps och Blods högtid
2 Mos 24:3-8, Ps 116, Heb 9:11-15, Mark 14:12-16,22-26
Jag vill lyfta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn (675)

Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterier, att vi ständigt får erfara din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Mässor:
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagCharles Lwanga och hans följeslagare martyrer
03/062 Pet 1:2-7, Ps 91, Mark 12:1-12
Under åren 1885-1887 dödades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Några av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dessa var C. L. och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.
kl. 18.00 - Mässa

tisdagMaria Elisabeth Hesselblad jungfru
04/062 Pet 3:12-15a,17-18, Ps 90, Mark 12:13-17
Elisabeth Hesselblad föddes 4 juni 1870 av lutherska föräldrar i Fåglavik i Västergötland. Hon utvandrade till USA vid 18 års ålder och upptogs 1902 i katolska kyrkan. Hennes önskan att bli läkare omöjliggjordes av sjukdom. Hon fick 1906 påvligt tillstånd att bära birgittindräkten och grundade en reformerad gren av orden (godkänd 1920) med kloster i Europa, Indien och USA. Hon avled 1957 och saligförklarades av Johannes Paulus II år 2000.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagBonifatius biskop och martyr
05/062 Tim 1:1-3,6-12, Ps 123, Mark 12:18-27
Född i England på 670-talet. Blev munk i Exeter men begav sig 719 till Tyskland för att förkunna evangeliet och hade stora framgångar. Blev biskop av Mainz, varifrån han med hjälp av sina medarbetare grundade kyrkor och kloster på flera håll i Tyskland. Dog som martyr 754, då han förkunnade bland friserna. Hans grav finns i Fulda.
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 9 veckan 'under året'
06/062 Tim 2:8-15, Ps 25, Mark 12:28b-34
Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagJesu Hjärtas Dag
07/06Hos 11:1,3-4,8c-9, Ps Jes 12:2-6, Ef 3:8-12,14-19, Joh 19:31-37
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.45 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

lördagJungfru Marias obefläckade Hjärta
08/06Jes 61:9-11, Ps 1 Sam 1,4-8d, Luk 2:41-51

kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag10 söndagen 'under året'
09/061 Mos 3:9-15, Ps 130, 2 Kor 4:13-5:1, Mark 3:20-35
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

Kristi Kropps och Blods högtid
2024-06-02

Första läsningen
2 Mos 24:3-8
(Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar. Alla svarade med en mun: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra.« Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.« Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:12-13,15-18

R.
Jag vill lyfta frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn.


Hur skall jag löna Hérren *
alla hans välgärningar mot míg?
Jag vill lyfta frälsningens bägare *
och åkalla Herrens námn. R.

Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död.
O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas són, *
du har lossat mina bánd. R.

Åt dig vill jag offra lovets óffer, *
jag vill åkalla Herrens námn.
Jag vill infria mina löften åt Hérren *
inför hela hans fólk. R.

Andra läsningen
Heb 9:11-15
(Kristus har framburit sig själv som ett felfritt offer ät Gud)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus har trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är det levande brödet, som har kommit ner frän himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Mark 14:12-16, 22-26
(Detta är min kropp, detta är mitt blod)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: »Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?« Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: »Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.« Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.« När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad