VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-07-21 - 2019-07-28

********************************************************************
Vi firar 16 söndagen 'under året'
1 Mos 18:1-10a, Ps 15, Kol 1:24-28, Luk 10:38-42
Herre, vem får vara i din boning? (614)


Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagMaria från Magdala
22/07Höga V 3:1-4a, Ps 63, Joh 20:1-2,11-18
Hörde till Jesu följeslagare, var med vid hans död och fick tidigt på påskdagsmorgonen såsom den första se den Uppståndne. Vördnaden för henne spreds särskilt under 1100-talet i västkyrkan. I traditionen har Maria ofta sammanställts och ibland förväxlats med synderskan i Simons hus (Luk 7) och den Maria som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12).
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 16 veckan 'under året'
23/072 Mos 14:21-15:1, Ps 2 Mos 15:8-17, Matt 12:46-50
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag
Det stora svenska helgonet dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas (söndagen efter) den 7 oktober.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 16 veckan 'under året'
24/072 Mos 16:1-5,9-15, Ps 78, Matt 13:1-9
Charbel Makhluf präst
Född i byn Biqa´ Kafra i Libanon 1828. Inträdde i de libanesiska maroniternas orden och antog där namnet Charbel. Efter sin prästvigning sökte han sig till ensamheten, och i strävan efter större helgelse lämnade han klostret i Annaia, levde i öknen i yttersta försakelse och tjänade Gud med fastor och böner. Avled 24 december år 1898.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagJakob apostel
25/072 Kor 4:7-15, Ps 126, Matt 20:20-28
Son till Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna fick tillsammans med Petrus vara med på förklaringsberget och i Getsemane. Dödades på order av Herodes Agrippa omkr. år 42. Han vördas särskilt i Santiago di Compostela.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagJoakim och Anna jungfru Marias föräldrar
26/072 Mos 20:1-17, Ps 19, Matt 13:18-23
Enligt en tradition redan från andra århundradet hette jungfru Marias föräldrar Joakim och Anna och föddes Maria efter lång ofruktsamhet. Från 500-talet vördades Anna i den östliga kyrkan, från 900-talet i den västliga. Joakim upptogs i kalendariet först på 1500-talet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagMarta
27/071 Joh 4:7-16, Ps 34, Joh 11:19-27
Syster till Maria och Lasaros. Jesus besökte gärna deras hem i Betania, där Marta utverkade att hennes bror uppväcktes från de döda. Marta firas sedan 1200-talet med en egen dag, som i det allmänna kalendariet är den 29 juli.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag17 söndagen 'under året'
28/071 Mos 18:20-32, Ps 138, Kol 2:12-14, Luk 11:1-13
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)