VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2020-01-19 - 2020-01-26

********************************************************************
Vi firar 2 söndagen 'under året'
Jes 49:3,5-6, Ps 40, 1 Kor 1:1-3, Joh 1:29-34
Se, jag kommer för att göra din vilja. (633)

Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 2 veckan 'under året'
20/011 Sam 15:16-23, Ps 50, Mark 2:18-22
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagAgnes jungfru och martyr
21/011 Sam 16:1-13, Ps 89, Mark 2:23-28
En av de romerska martyrerna, någon gång omkr. år 300. Hon skall då bara ha varit 13 år. Påven Damasus skrev en hymn till hennes ära, Ambrosius nämner henne, och hon omnämns i den romerska kanonbönen. Avbildas ofta med ett lamm (lat. agnus), en anspelning på namnet.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 2 veckan 'under året'
22/011 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 2 veckan 'under året'
23/011 Sam 18:6-9,19:1-7, Ps 56, Mark 3:7-12
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagFrancois de Sales biskop och kyrkolärare
24/011 Sam 24:3-21, Ps 57, Mark 3:13-19
Från 1602 biskop i Genève, där han verkade mycket för att återställa den katolska tron. Som själasörjare samtidigt sträng och mild, som skribent full av humor och sunt förnuft. Av hans skrifter är Filotea den mest kända. Dog i Lyon 1622.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagPaulus omvändelse
25/01Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18
Paulus omvändelse på vägen till Damaskus blev en händelse av genomgripande betydelse för kyrkans spridning i den icke-judiska världen. Den skildras fyra gånger i Nya testamentet och har firats denna dag sedan 300-talet, Den äldsta kända liturgin finns i frankiska gudstjänstböcker från 700-talets slut.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag3 söndagen 'under året'
26/01Jes 9:1b-4, Ps 27, 1 Kor 1:10-13,17, Matt 4:12-23
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad