VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-01-27 - 2019-02-03

********************************************************************
Vi firar 3 söndagen 'under året'
Neh 8:2-4a,5-6,8-10, Ps 19, 1 Kor 12:12-30, Luk 1:1-4;4:14-21
Alla dina ord iir ande och liv. (619)


Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar. Genom honom, Jesus Kristus...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagThomas av Aquino präst och kyrkolärare
28/01Heb 9:15,24-28, Ps 98, Mark 3:22-30
Född omkr. är 1225 i Aquino i Italien. Studerade först i klostret Monte Cassino, sedan i Neapel, slutligen som dominikan i Paris och Köln, där han hade Albertus Magnus som. lärare. Hans livsverk bestod i att med hjälp av aristoteliskfilosofi söka åstadkomma en syntes mellan tro och vetande. Hans mest kända arbete är Summa theologiae. Dog den 7 mars 1274.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagtisdag i 3 veckan 'under året'
29/01Heb 10:1-10, Ps 40, Mark 3:31-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 3 veckan 'under året'
30/01Heb 10:11-18, Ps 110, Mark 4:1-20
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagGiovanni Bosco präst
31/01Heb 10:19-25, Ps 24, Mark 4:21-25
Född år 1815 nära Castelnuovo i Italien. Efter en svår uppväxt kom han att agna sitt liv som präst åt att ge pojkar en bättre utbildning. Grundade salesianorden. Död 1888.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag i 3 veckan 'under året'
01/02Heb 10:32-39, Ps 37, Mark 4:26-34
Blasius biskop och martyr
Biskop i Sebaste i Armenien under 300-talet. Under medeltiden spreds vördandet av honom över hela kyrkan. Firas enligt det allmänna romerska kalendariet den 3 februari.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eucharistisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa (latin) och andakt

lördaglördag i 3 veckan 'under året'
02/02Heb 11:1-2,8-19, Ps Luk 1, 69-75, Mark 4:35-41
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagKyndelmässodagen
03/02Mal 3:1-4, Ps 24, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)