VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2017-11-19 - 2017-11-26

********************************************************************
Vi firar 33 söndagen 'under året'
Ords 31:10-13,19-20,30-31, Ps 128, 1 Thess 5:1-6, Matt 25:14-30
Salig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. (683)


Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det vara vår högsta lycka att älska och tillbe dig. Genom din Son...

Mässor:
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 33 veckan 'under året'
20/111 Mack 1:11-16,43-45,57-60,65-67, Ps 119, Luk 18:35-43
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

tisdagJungfru Marias tempelgång
21/11Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50
Frän början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet ? då denna kyrka sedan länge var förstörd ? togs festen in i det romerska kalendariet. Den firar Maria, vars hela varelse från första ögonblicket var vigd åt Gud.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagCaecilia jungfru och martyr
22/112 Mack 7:1,20,31, Ps 17, Luk 19:11-28
Vördnaden för denna tidiga martyr (200-talet?) spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning, och hon prisas som en sann jungfru. Hon har sedan 1500-talet gällt som musikens skyddshelgon, kanske därför att legenden säger att hon lovsjöng Gud "i sitt hjärta" samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 33 veckan 'under året'
23/111 Mack 2:15-29, Ps 50, Luk 19:41-44
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagAndreas Dung-Lac och hans följeslagare martyrer
24/111 Mack 4:36-37,52-59, Ps 1 Krön 29:10-12d, Luk 19:45-48
Under förra hälften av 1800-talet utbröt blodiga förföljelser mot de kristna i Vietnam. Höjdpunkten nåddes under härskaren Tuduc (1843-83), under vilken ett stort antal kristna led martyrdöden. Johannes Paulus II kanoniserade 117 av dem 1988, av vilka 96 var infödda vietnameser, 11 dominikanska missionärer från Spanien och 10 missionärer från missionsseminariet i Paris.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 33 veckan 'under året'
25/111 Mack 6:1-13, Ps 9, Luk 20:27-40
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
Niels. Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog den 5 december 1686 i Schwerin men vilar i Florens. Saligförklarades 1988.

Katarina. Traditionen uppger att Katarina led martyrdöden i Alexandria. Hon skall ha besuttit ovanligt skarpsinne i förening med klokhet och stor själsstyrka. Hennes kvarlevor vördas i det berömda Katarinaklostret på berget Sinai.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagKristi Konungens Dag
26/11Hes 34:11-12,15-17, Ps 23, 1 Kor 15:20-26,28, Matt 25:31-46
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)