VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-11-24 - 2019-12-01

********************************************************************
Vi firar Kristi Konungens Dag
2 Sam 5:1-3, Ps 122, Kol 1:12-20, Luk 23:35-43
Med glädje skall vi gå till Herrens hus. (680)

Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt majestät och utan ände lova dig. Genom honom, Jesus Kristus...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 34 veckan 'under året'
25/11Dan 1:1-6,8-20, Ps Dan B:29-33, Luk 21:1-4
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
Niels. Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog den 5 december 1686 i Schwerin men vilar i Florens. Saligförklarades 1988.

Katarina. Traditionen uppger att Katarina led martyrdöden i Alexandria. Hon skall ha besuttit ovanligt skarpsinne i förening med klokhet och stor själsstyrka. Hennes kvarlevor vördas i det berömda Katarinaklostret på berget Sinai.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 34 veckan 'under året'
26/11Dan 2:31-45, Ps Dan B:34-38, Luk 21:5-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 34 veckan 'under året'
27/11Dan 5:1-6,13-14,16-17,23-28, Ps Dan B:39-44, Luk 21:12-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 34 veckan 'under året'
28/11Dan 6:12-28, Ps Dan B45:51, Luk 21:20-28
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag i 34 veckan 'under året'
29/11Dan 7:2-14, Ps Dan B:52-58, Luk 21:29-33
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagAndreas apostel
30/11Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22
Kom från Betsaida och var först lärjunge till Johannes döparen. Blev kallad av Jesus och förde sin bror Petrus till honom. Nämns ett flertal gånger i evangelierna. Efter pingsten skall han ha förkunnat evangeliet i flera länder och blivit korsfäst i Achaia
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagFörsta söndagen i advent
01/12Jes 2:1-5, Ps 122, Rom 13:11-14a, Matt 24:37-44
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad