VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2017-09-24 - 2017-10-01

********************************************************************
Vi firar 25 söndagen 'under året'
Jes 55:6-9, Ps 145, Fil 1:20c-24,27a, Matt 20:1-16
Herren är nära alla dem som ropar till honom. (691)


Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 25 veckan 'under året'
25/09Esra 1:1-6, Ps 126, Luk 8:16-18
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 25 veckan 'under året'
26/09Esra 6:7-8,12b,14-20, Ps 122, Luk 8:19-21
Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagVincent de Paul präst
27/09Esra 9:5-9, Ps Tob 13:2-5,8, Luk 9:1-6
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 25 veckan 'under året'
28/09Hagg 1:1-8, Ps 149, Luk 9:7-9
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagMikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
29/09Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördagHieronymus präst och kyrkolärare
30/09Sak 2:1-5,10-11a, Ps Jer 31:10-12b,13, Luk 9:43b-45
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina; där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag26 söndagen 'under året'
01/10Hes 18:25-28, Ps 25, Fil 2:1-11, Matt 21:28-32
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)