VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-11-25 - 2018-12-02

********************************************************************
Vi firar Kristi Konungens Dag
Dan 7:13-14, Ps 93, Upp 1:5-8, Joh 18:33-37
Herren är nu konung, han har klätt sig i härlighet. (661)


Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt majestät och utan ände lova dig. Genom honom, Jesus Kristus...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagmåndag i 34 veckan 'under året'
26/11Upp 14:1-3,4b-5, Ps 24, Luk 21:1-4
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 34 veckan 'under året'
27/11Upp 14:14-20a, Ps 96, Luk 21:5-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 34 veckan 'under året'
28/11Upp 15:1-4, Ps 98, Luk 21:12-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 34 veckan 'under året'
29/11Upp 18:1-2,21-23, Ps 100, Luk 21:20-28
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagAndreas apostel
30/11Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22
Kom från Betsaida och var först lärjunge till Johannes döparen. Blev kallad av Jesus och förde sin bror Petrus till honom. Nämns ett flertal gånger i evangelierna. Efter pingsten skall han ha förkunnat evangeliet i flera länder och blivit korsfäst i Achaia
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 34 veckan 'under året'
01/12Upp 22:1-7, Ps 95, Luk 21:34-36
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagFörsta söndagen i advent
02/12Jer 33:14-16, Ps 25, 1 Thess 3:12-4:2, Luk 21:25-28,34-36
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)