VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-09-22 - 2019-09-29

********************************************************************
Vi firar 25 söndagen 'under året'
Am 8:4-7, Ps 113, 1 Tim 2:1-8, Luk 16:1-13
Lova Herren, som upphöjer den fattige. (673)


Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagPio av Pietrelcina präst
23/09Esra 1:1-6, Ps 126, Luk 8:16-18
Född i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 25 veckan 'under året'
24/09Esra 6:7-8,12b,14-20, Ps 122, Luk 8:19-21
Alla Sveriges skyddshelgon
Högtiden infördes troligen på 1400-talet. Den 24 september var Uppsala domkyrkas relikfest och har nu valts för denna minnesdag över alla de heliga som bidragit till kyrkans växt i vårt land.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 25 veckan 'under året'
25/09Esra 9:5-9, Ps Tob 13:2-5,8, Luk 9:1-6
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 25 veckan 'under året'
26/09Hagg 1:1-8, Ps 149, Luk 9:7-9
Kosmas och Damianus martyrer
Bröder, skall ha varit läkare och fallit offer för Diocletianus förföljelse omkr. 303 i Aleppo, Syrien, där en basilika uppförts till deras minne. Deras kult kom till Rom och spreds därifrån över kyrkan.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagVincent de Paul präst
27/09Hagg 2:1b-10, Ps 43, Luk 9:18-22
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 25 veckan 'under året'
28/09Sak 2:1-5,10-11a, Ps Jer 31:10-12b,13, Luk 9:43b-45
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag26 söndagen 'under året'
29/09Am 6:1a,4-7, Ps 146, 1 Tim 6:11-16, Luk 16:19-31
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)