VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2018-03-25 - 2018-04-01

********************************************************************
Vi firar Palmsöndagen
Jes 50:4-7, Ps 22, Fil 2:6-11, Mark 14:1-15:47
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? (620)


Allsmäktige, evige Gud, för att ge oss en förebild i ödmjukhet ville du att vår Frälsare blev människa och lydig intill döden på ett kors. Låt oss i alla livets skiften hålla fast vid honom som härdade ut till slutet, och låt oss en gång få dela hans härlighet. Genom honom, Jesus Kristus...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)
******************************************************************************************
måndagmåndag i stilla veckan
26/03Jes 42:1-7, Ps 27, Joh 12:1-11
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i stilla veckan
27/03Jes 49:1-6, Ps 71, Joh 13:21-33,36-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i stilla veckan
28/03Jes 50:4-9a, Ps 69, Matt 26:14-25
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benediktus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagSkärtorsdag
29/032 Mos 12:1-8,11-14, Ps 116, 1 Kor 11:23-26, Joh 13:1-15
kl. 18.00 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa och tillbedjan

fredagLångfredag
30/03Jes 52:13-53:12, Ps 31, Heb 4:14-16;5:7-9, Joh 18:1-19:42
kl. 15.00 - Korsets liturgi i Mariavall
kl. 15.00 - Korsets liturgi

lördagPåskafton
31/03 Rom 6:3-11, Mark 16:1-8
kl. 21.30 - Påskvaka i Mariavall
kl. 20.00 - Påskvaka

söndagPåskdagen - Kristi Uppståndelse
01/04Apg 10:34a,37-43, Ps 118, Kol 3:1-4, Joh 20:1-9
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan)