VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2019-03-24 - 2019-03-31

********************************************************************
Vi firar Tredje söndagen i fastan
2 Mos 3:1-8a,13-15, Ps 103, 1 Kor 10:1-6,10-12, Luk 13:1-9
Barmhärtig och nådig är Herren. (667)


Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son...

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 14.00 - Mässa i Simrishamn (kapellet)
******************************************************************************************
måndagJungfru Marie Bebådelsedag
25/03Jes 7:10-14, Ps 40, Heb 10:4-10, Luk 1:26-38
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 3 fasteveckan
26/03Dan B:2,11-20, Ps 25, Matt 18:21-35
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 3 fasteveckan
27/035 Mos 4:1,5-9, Ps 147, Matt 5:17-19
kl. 08.30 - Mässa i Mariavall (Den hl. Benedictus kloster)
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 3 fasteveckan
28/03Jer 7:23-28, Ps 95, Luk 11:14-23
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Mässa på polska

fredagfredag i 3 fasteveckan
29/03Hos 14:2-10, Ps 81, Mark 12:28b-34
kl. 07.40 - Ordets liturgi i Mariavall
kl. 17.00 - Eukaristisk tilbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 3 fasteveckan
30/03Hos 6:1-6, Ps 51, Luk 18:9-14
kl. 07.40 - Mässa i Mariavall
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagFjärde söndagen i fastan
31/03Jos 5:9a,10-12, Ps 34, 2 Kor 5:17-21, Luk 15:1-3,11-32
kl. 10.30 - Mässa i Mariavall
kl. 11.00 - Mässa
kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (kyrkan!!!)