Andra Påsksöndagen
2021-04-11

Första läsningen
Apg 4:32–35
(Ett hjärta och en själ)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (677)
Ps 118:2–4, 16–18, 22–24

R.
Detta är den dag som Herren har gjort,
låt oss jubla och vara glada.


Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd. R.

Herrens högra hand är úpplyft, *
Herrens högra hand gör mäktiga tíng.
Jag skall inte dö utan léva *
och berätta om Herrens gärningar. R.

Stenen som husbyggarna rátade *
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till détta, *
underbar är den i våra ögon.
Detta är den dag som Herren har gjórt, *
låt oss nu jubla och vara gláda! R.

Andra läsningen
1 Joh 5:1–6
(Alla som är födda av Gud besegrar världen)


Läsning ur Johannes första brev.
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 20:29

Saliga de som inte har sett men ändå tror,
säger Herren.

Evangelium
Joh 20:19-31
(Jesus visar sig på åttonde dagen. Tomas tvivlaren)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.
« En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.«
Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 2 påskveckan
2021-04-12

Första läsningen
Apg 4:23–31
(De fylldes av den heliga anden och förkunnade Guds ord)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När Petrus och Johannes hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det, började de gemensamt be högt till Gud och sade: »Härskare, du som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, du som har låtit den helige Ande säga genom vår fader David, din tjänare:
Varför förhäver sig hedningarna,
och varför smider folken fåfänga planer?
Jordens kungar träder fram
och furstarna gaddar sig samman
mot Herren och mot hans smorde.
Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.«
När de hade slutat be, skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den helige Ande och förkunnade frimodigt Guds ord.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 2:1–9 (R. jfr 12d)

R.
Saliga alla de som förtröstar på Herren.

Varför larmar hedningarna,
varför smider folken fåfänga planer?
Jordens kungar gör sig redo,
furstarna gaddar sig samman
mot Herren och hans smorde:
»Låt oss slita sönder deras bojor
och kasta av oss deras band.« R.

Han som bor i himmelen ler åt dem,
Herren ser på dem med förakt.
Han talar till dem i sin vrede
och förskräcker dem i sin förgrymmelse:
»Jag själv har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg.« R.

Jag vill kungöra hans beslut:
Herren sade till mig: »Du är min son,
jag har fött dig i dag.
Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel
och jordens ändar till egendom.
Du skall slå dem med järnspira,
som lerkärl skall du krossa dem.« R.

Halleluja
Kol 3:1

Om ni har uppstått med Kristus,
sträva då efter det som finns där uppe
där Kristus sitter på Guds högra sida.

Evangelium
Joh 3:1–8
(Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: »Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.« Nikodemos svarade: »Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 2 påskveckan
Martin I påve och martyr
2021-04-13

Första läsningen
Apg 4:32–37
(Ett hjärta och en själ)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga Tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 93:1–2, 5 (R. 1b)

R.
Herren har klätt sig i härlighet.

Herren är nu konung!
Han har klätt sig i härlighet,
Herren har rustat sig i makt. R.

Därför står jordkretsen fast,
den skall aldrig vackla.
Din tron står fast sedan begynnelsen,
du är från evighet. R.

Dina vittnesbörd är alltigenom fasta.
Herre, helighet anstår ditt hus för evigt. R.

Halleluja
Jfr Joh 3:15

Människosonen skall bli upphöjd,
för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Joh 3:7b–15
(Var och en som tror på Människosonen skall ha evigt liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.« Nikodemos frågade: »Hur är detta möjligt?« Jesus svarade: »Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?
Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 2 påskveckan
2021-04-14

Första läsningen
Apg 5:17–26
(Apostlarna stod i templet och undervisade folket)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukeernas parti, ingrep mot apostlarna och satte dem i stadshäktet. Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade: »Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv.« De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. När översteprästen och hans närmaste män kom dit, kallade de samman rådet, alltså hela den beslutande församlingen i Israel, och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom dit kunde de inte finna dem där, utan vände tillbaka och rapporterade: »Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid sina dörrar, men när vi öppnade fann vi ingen där inne.« När tempelkommendanten och översteprästerna fick höra detta, kunde de inte begripa vad som hade hänt med fångarna. Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket. Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–9 (R. jfr 7)

R.
Herren hör den som ropar till honom.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom,
och han befriar dem.
Smaka och se att Herren är god.
Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R.

Halleluja
Joh 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son;
de som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Joh 3:16–21
(Gud sände sin son till världen för att rädda den)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 2 påskveckan
2021-04-15

Första läsningen
Apg 5:27–33
(Man måste lyda Gud mer än människor)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När tempelkommendanten och hans män kom tillbaka med apostlarna, förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: »Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.« Petrus och apostlarna svarade: »Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.« Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2, 9, 17–20 (R. jfr 7)

R.
Herren hör den som ropar till honom.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Smaka och se att Herren är god.
Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R.

Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd. R.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Den rättfärdige måste lida mycket,
men Herren räddar honom ur allt. R.

Halleluja
Joh 20:29

Saliga de som inte har sett
men ändå tror, säger Herren.

Evangelium
Joh 3:31–36
(Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 2 påskveckan
2021-04-16

Första läsningen
Apg 5:34–42
(De förkunnade budskapet att Jesus var Messias)


Läsning ur Apostlagärningarna.
En av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var högt aktad av hela folket, reste sig och sade till om att apostlarna skulle föras ut ett tag. Sedan fortsatte han: »Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen. För inte så länge sedan uppträdde Teudas och gav sig ut för att vara något, och han fick säkert fyrahundra anhängare. Men han dödades, och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet, och hela skaran som hade följt honom skingrades. Därför säger jag er nu: lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv.«
De följde hans råd och kallade in apostlarna, förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem, sedan de låtit prygla dem. Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 27:1, 4, 13–14 (R. jfr 4ab)

R.
Jag vill bo i Herrens hus så länge jag lever.

Herren är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?
Herren är mitt livs värn,
för vem skulle jag rädas? R.

Ett har jag begärt av Herren,
därefter traktar jag:
att få bo i Herrens hus så länge jag lever,
för att skåda Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel. R.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren. R.

Halleluja
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Joh 6:1–15
(Han delade ut åt folket, så mycket det ville ha)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid.
När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sade han till Filippos: »Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?« Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: »Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.« En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: »Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?« Jesus sade: »Låt folket slå sig ner.« Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner — det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta, sade han till lärjungarna: »Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.« De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.
Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: »Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.« Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 2 påskveckan
2021-04-17

Första läsningen
Apg 6:1–7
(De valde sju män, fyllda av den heliga anden)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: »Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst.« Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem.
Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 33:1–2, 4–5, 18–19 (R. 22a)

R.
Herre, låt din nåd vara över oss.

Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
lovsång anstår hans trogna.
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.

Ty Herrens ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd. R.

Men Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden
och behålla dem vid liv i hungertid. R.

Halleluja


Han som skapat allt har uppstått från de döda,
han har förbarmat sig över hela sin skapelse.

Evangelium
Joh 6:16–21
(Det är jag, var inte rädda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
När det hade blivit kväll, gick Jesu lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade rott en halvmil, fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sade till dem: »Det är jag, var inte rädda.« Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Tredje Påsksöndagen
2021-04-18

Första läsningen
Apg 3:13-15, 17-19
(Vägvisaren till livet dödade ni, men Gud har uppväckt honom)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Petrus sade till folket: »Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.
Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (612)
Ps 4:2, 4, 7, 9

R.
Herre, lät ditt ansikte lysa över oss.

När jag ropar, så svára mig, *
du min rättfärdighets Gúd,
du som i trångmål skaffar mig rúm, *
var mig nådig och hör min bön. R.

Besinna att Herren har utvalt den frómme, *
Herren hör när jag ropar till hónom. R.

Många säger: ”Vem ger oss lycka?” *
Herre, låt ditt ansikte lysa över óss.
I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna ín, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet. R.

Andra läsningen
1 Joh 2:l-5a
(Kristus är det offer som sonar våra synder)


Läsning ur första Johannes brev.
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: »Jag känner honom« men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Han som skapat allt har uppstått från de döda,
han har förbarmat sig över hela sin skapelse.

Evangelium
Luk 24:35-48
(Uppenbarelsen för de elva i Jerusalem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden berättade de två lärjungarna vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att äta här?« De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.
Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.« Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------