23 söndagen 'under året'
2018-09-09

Första läsningen
Jes 35:4-7a
(Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra)


Läsning ur profeten Jesajas bok
Säg till de förskrämda:
»Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er.« Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till källsprång.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146:7-10

R.
Lova Herren, min själ.

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon, R.

Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
Jak 2:1-5
(Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon?)


Läsning ur Jakobs brev.
Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: »Här är en bra plats för dig«, men till den fattige: »Ställ dig där borta«, eller »Sätt dig på golvet vid mina fötter« — gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jesus förkunnade budskapet om riket
och botade alla slags sjukdomar bland folket.

Evangelium
Mark 7:31-37
(Jesus botar en dövstum: Effata)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden lämnade Jesus trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: »Effata!« (det betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: »Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 23 veckan 'under året'
2018-09-10


--------------------------------------------------

tisdag i 23 veckan 'under året'
2018-09-11


--------------------------------------------------

onsdag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias heliga namn
2018-09-12


--------------------------------------------------

Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare
2018-09-13


--------------------------------------------------

Det heliga korsets upphöjelse
2018-09-14


--------------------------------------------------

Jungfru Marias smärtor
2018-09-15


--------------------------------------------------

24 söndagen 'under året'
2018-09-16


--------------------------------------------------