I dag är den 20 oktober 2020, tisdag
tisdag i 29 veckan 'under året'
Läsningar: Ef 2:12-22, Ps 85, Luk 12:35-38
kl. 18.00 - Mässa med vesper