I dag är den 1 december 2023, fredag
fredag i 34 veckan 'under året'
Läsningar: Dan 7:2-14, Ps Dan B:52-58, Luk 21:29-33
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.45 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)