I dag är den 8 december 2021, onsdag
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
Läsningar: 1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
kl. 12.00 - Mässa