I dag är den 12 augusti 2020, onsdag
onsdag i 19 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Läsningar: Hes 9:1-7;10:18-22, Ps 113, Matt 18:15-20
kl. 12.00 - Mässa