I dag är den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder
Läsningar: 1 Mos 3:9-15, 20, Ps 87:1–2, 3, 5, 6 Joh 19:25–34