I dag är den 15 januari 2021, fredag
fredag i 1 veckan 'under året'
Läsningar: Heb 4:1-5,11, Ps 95, Mark 2:1-12