I dag är den 28 februari 2021, söndag
Andra söndagen i fastan
Läsningar: 1 Mos 22:1-2,9a,10-13,15-18, Ps 116, Rom 8:31b-34, Mark 9:2-10