I dag är den 12 juli 2024, fredag
fredag i 14 veckan 'under året'
Läsningar: Hos 14:2-10, Ps 51, Matt 10:16-23
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa