I dag är den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop
Läsningar: 1 Pet 1:3-9, Ps 111, Mark 10:17-27
kl. 18.00 - Mässa