I dag är den 5 oktober 2022, onsdag
onsdag i 27 veckan 'under året'
Faustina Kowalska
Läsningar: Gal 2:1-2,7-14, Ps 117, Luk 11:1-4
kl. 12.00 - Mässa