I dag är den 16 juni 2021, onsdag
onsdag i 11 veckan 'under året'
Läsningar: 2 Kor 9:6-11, Ps 112, Matt 6:1-6,16-18
kl. 12.00 - Mässa