Breviar - Tidebønnene

Vesper
Den 20 oktober 2020, tisdag
tirsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Salme 20
Bønn for kongens seier
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst (Apg 2,21).


Herren bønnhøre deg på nødens dag, *
Jakobs Gud berge deg ved sitt navn.

Han sende deg hjelp fra sin helligdom. *
Han støtte deg fra Sion.

Han komme dine offergaver ihu, *
og finne ditt brennoffer godt.

Han gi deg etter ditt hjertes ønske, *
og fullføre alt du håper på.

Så vi kan juble over din frelse og opphøye Guds navn. *
Herren oppfylle alle dine bønner.

Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier. *
Han svarer ham fra sin høye himmel med
storverk av sin høyre hånd.

Noen setter sin lit til vogner og hester. *
Vi påkaller Herren vår Guds navn.

De snubler og faller. *
Vi holder oss oppreist og står støtt.

Herre, gi kongen seier. *
Hør oss den dag vi roper til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Salme 21 (2-8.14)
Takksigelse for kongens seier
Han fikk livet igjen og stod opp, hans dager er uten ende (Ireneus).


Herre, kongen fryder seg over din styrke, *
din frelse fyller ham med jublende glede.

Du har oppfylt hans hjertes ønske *
og ikke avslått hans leppers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, *
du har satt en krone av gull på hans hode.

Han bad deg om liv og du gav ham det, *
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp, *
med glans og prakt har du omgitt ham.

Du har satt ham til velsignelse for alle tider. *
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Kongen setter sin lit til Herren. *
Den Høyestes nåde verner ham mot fall.

Herre, reis deg i din velde. *
Med sang og spill vil vi ære din makt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (4,11;5,9-10.12)

De forløstes hymne


Verdig er du, vår Herre og Gud, *
til å motta ære, heder og makt,

for alle ting har du skapt, *
ved din vilje skaptes de pg ble til.

Verdig er du til å ta boken og bryte dens segl, *
for du ble slaktet som offer.

Til Gud har du kjøpt med ditt blod *
mennesker av alle stammer og tungemål,
alle folkeslag og raser.

Du har gjort dem til et kongerike for vår Gud
og til prester for ham,  *
konger skal de være på jorden.

Verdig er Lammet som ble slaktet, *
til å motta makt og rikdom, visdom og styrke,
heder, ære og velsignelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Lesning
1 Joh 3,la.2


Se, hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn - ja, vi er det! Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er.

Responsorium

I evighet, Herre, + består ditt ord.
I evighet, Herre, + består ditt ord.
Din sannhet varer fra slekt til slekt.
+ Ditt ord består.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I evighet, Herre, + består ditt ord.

Ant. Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, han som lever midt iblant oss, la oss be til ham, vi som er det folk han har gjort til sitt, og si:
R. Bønnhør oss, Herre, til din ære.

- Herre, du som er konge og hersker over alle folk, hjelp og støtt folkene og deres ledere slik at de enig og tro søker det felles beste, i samsvar med din lov.
- Du ble fange og bortførte vårt fangenskap, befri våre brødre og søstre som sitter lenket på legeme eller sjel og gi dem tilbake den frihet som tilkommer Guds barn.
- Måtte våre ungdommer alltid finnes ulastelige for deg, ivrige etter å gjøre din vilje.
- Gi barna å følge ditt eksempel og gå stadig frem i nåde og visdom.
- Ta de avdøde inn i ditt rike hvor vi håper engang å råde sammen med deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, allmektige Gud, vi bringer deg vår takksigelse, du som lot oss nå frem til denne aftentime. Vi ber om at våre løftede hender for ditt åsyn må være et offer etter ditt behag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.