St. Nikolai katolska församling
Ystad
Liturgi - vecka 24
2020-06-07 - 2020-06-14

****************************************************************************************
2020-06-07
Heliga Trefaldighets dag
söndag
2 Mos 34:4b-6,8-9, 2 Kor 13:11-13, Joh 3:16-18
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

2020-06-08
måndag i 10 veckan 'under året'
måndag
1 Kung 17:1-6, Ps 121, Matt 5:1-12
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-09
tisdag i 10 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 17:7-16, Ps 4, Matt 5:13-16
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
kl. 18.00 - Mässa med vesper

2020-06-10
onsdag i 10 veckan 'under året'
onsdag
1 Kung 18:20-39, Ps 16, Matt 5:17-19
kl. 12.00 - Mässa

2020-06-11
Barnabas apostel
torsdag
Apg 11:21b-26,13:1-3, Ps 98 Matt 10:7-13
kl. 18.00 - Mässa på polska

2020-06-12
fredag i 10 veckan 'under året'
fredag
1 Kung 19:9a,11-16. Ps 27 Matt 5:27-32
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

2020-06-13
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
lördag
1 Kung 19:19-21, Ps 16, Matt 5:33-37
kl. 18.00 - Söndagsmässa

2020-06-14
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
5 Mos 8:2-3,14b-16a, 1 Kor 10:16-17, Joh 6:51-58
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn