VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2023-06-04 - 2023-06-11

********************************************************************
Vi firar Heliga Trefaldighets dag
2 Mos 34:4b-6,8-9, Ps Dan B:29-33, 2 Kor 13:11-13, Joh 3:16-18
Lovad och upphöjd i evighet. (699)

Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son

Mässor:
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagBonifatius biskop och martyr
05/06Tob 1:1-2,2:1-8, Ps 112, Mark 12:1-12
Född i England på 670-talet. Blev munk i Exeter men begav sig 719 till Tyskland för att förkunna evangeliet och hade stora framgångar. Blev biskop av Mainz, varifrån han med hjälp av sina medarbetare grundade kyrkor och kloster på flera håll i Tyskland. Dog som martyr 754, då han förkunnade bland friserna. Hans grav finns i Fulda.
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 9 veckan 'under året'
06/06Tob 2:9-14,3:1a, Ps 112, Mark 12:13-17
Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 9 veckan 'under året'
07/06Tob 3:1-13,16-17a, Ps 25, Mark 12:18-27
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 9 veckan 'under året'
08/06Tob 6:10-12,7:1,7b-14, Ps 128, Mark 12:28b-34
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagfredag i 9 veckan 'under året'
09/06Tob 11:5-14, Ps 146, Mark 12:35-37
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
Född i Nisibis i Mesopotamien 306 i en kristen familj. Undervisade i den teologiska skolan i Nisibis, efter 363 i Edessa. Levde som asket, men ingrep också aktivt i kyrkans liv. Var mycket produktiv som författare och har efterlämnat bibelkommentarer, men fr.a. ett stort antal hymner, ett slags predikningar i hymnisk och poetisk form, där han bl.a. vänder sig mot tidens villoläror. Denne "den heliga Andens lyra" dog år 373.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 9 veckan 'under året'
10/06Tob 12:1-15,20, Ps Tob 13:2,6-8, Mark 12:38-44
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagKristi Kropps och Blods högtid
11/065 Mos 8:2-3,14b-16a, Ps 147, 1 Kor 10:16-17, Joh 6:51-58
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

Heliga Trefaldighets dag
2023-06-04

Första läsningen
2 Mos 34:4b-6, 8-9
(Herren stiger ned på Sinai berg)


Läsning ur andra Moseboken.
Tidigt på morgonen gick Mose upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (699)
Till Dan B:29-33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar.
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Andra läsningen
2 Kor 13:11-13
(Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud, gemenskap från den helige Ande)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Gläd er, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Upp 1:8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Joh 3:16-18
(Så älskade Gud världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad