VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2024-02-25 - 2024-03-03

********************************************************************
Vi firar Andra söndagen i fastan
1 Mos 22:1-2,9a,10-13,15-18, Ps 116, Rom 8:31b-34, Mark 9:2-10
Jag får vandra inför Herren i de levandes land. (675)

Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son, låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi för vårt inre kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före. Genom honom, Jesus Kristus

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 2 fasteveckan
26/02Dan 9:4b-10, Ps 79, Luk 6:36-38
kl. 18.00 - Mässa

tisdagtisdag i 2 fasteveckan
27/02Jes 1:10-20, Ps 50, Matt 23:1-12
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 2 fasteveckan
28/02Jer 18:18-20, Ps 31, Matt 20:17-28
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 2 fasteveckan
29/02Jer 17:5-10, Ps 1, Luk 16:19-31
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagfredag i 2 fasteveckan
01/031 Mos 37:3-4,12-13a,17b-28, Ps 105, Matt 21:33-43,45-46
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 17.45 - Andakt till Jesu Hjärta
kl. 18.00 - Mässa (latin)

lördaglördag i 2 fasteveckan
02/03Mik 7:14-15,18-20, Ps 103, Luk 15:1-3,11-32
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndagTredje söndagen i fastan
03/032 Mos 20:1-17, Ps 19, 1 Kor 1:22-25, Joh 2:13-25
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

Andra söndagen i fastan
2024-02-25

Första läsningen
1 Mos 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
(Abraham offrar Isak)


Läsning ur första Moseboken.
Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom: »Abraham!« — »Här är jag«, svarade han. Gud sade: »Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.«
När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden på det. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: »Abraham! Abraham!« — »Ja«, svarade Abraham, »här är jag.« Ängeln sade: »Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.« När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: »Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:10, 15-19 (R. jfr 9)

R.
Jag får vandra inför Herren i de levandes land.

Jag trodde, även när jag sade: *
”Jag går under”,
Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död. R.

O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas son, *
du har lossat mina band.
Åt dig vill jag offra lovets offer, *
jag vill åkalla Herrens namn. R.

Jag vill infria mina löften åt Herren *
inför hela hans folk,
i gårdarna till Herrens hus, *
mitt i dig, Jerusalem. R.

Andra läsningen
Rom 8:31b-34
(Gud har inte skonat sin egen Son)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång

Ur det lysande molnet hördes Faderns röst:
»Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.«

Evangelium
Mark 9:2-10
(Kristi förklaring)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad