Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

147. Vad betyder begreppet kyrka?
Med detta begrepp avses det folk som Gud kallar samman och förenar från jordens alla ändar för att bilda den församling av dem som genom tron och dopet blir Guds söner och döttrar, Kristi lemmar och den Helige Andes tempel.

148. Vilka andra benämningar och bilder finns för kyrkan i Bibeln?
I den heliga Skrift finner vi många bilder som förklarar och utvecklar aspekter på kyrkans mysterium. Gamla testamentet gynnar bilder som är förknippade med Guds folk; Nya testamentet sådana som har att göra med Kristus som huvud för detta folk, som är hans kropp och sådana som är hämtade ur herdens (fårahus, hjord, får) eller jordbrukarens liv (åker, olivträd, vingård) eller från vistelseorten (boning, klippa, tempel) eller familjelivet (brud, moder, familj).

149. Vilket är kyrkans ursprung och vilken är dess fulländning?
Kyrkans ursprung och fulländning finner man i Guds eviga plan. Hon förbereddes i det gamla förbundet med utkorelsen av Israel, tecknet på alla länders framtida återförening. Hon grundades av Jesu ord och handlingar och förverkligades framför allt genom hans frälsande död och uppståndelse. Hon trädde sedan fram som frälsningsmysterium genom den Helige Andes utgjutande på pingstdagen. Hon når sin fulländning vid tidens slut som himmelsk församling av alla återlösta.

150. Vilken är kyrkans sändning?
Kyrkan är sänd att förkunna och mitt bland folken upprätta Guds rike som påbörjats av Jesus Kristus. Kyrkan är på denna jord fröet och början till detta rike som ger frälsning.

151. I vilken mening är kyrkan mysterium?
Kyrkan är mysterium i den mån som en andlig och gudomlig verklighet är närvarande och verkar i hennes synliga verklighet. Denna osynliga verklighet urskiljer man bara med trons ögon.

152. Vad menas med att kyrkan är frälsningens universella sakrament?
Därmed menas att hon är tecken och verktyg för hela mänsklighetens försoning och gemenskap med Gud liksom för hela människosläktets enhet.


B

#     ¤     +