Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

196. I vilken mening är jungfru Maria kyrkans moder?
Jungfru Maria är kyrkans moder i den tidsålder som präglas av nåden eftersom hon har låtit Jesus, Guds Son, se dagens ljus, huvud för den kropp som är kyrkan. Döende på korset har Jesus visat på henne som moder till lärjungen med dessa ord: “Där är din mor” (Joh 19:27). .

197. Hur hjälper jungfru Maria kyrkan?
Efter sin Sons himmelsfärd hjälper jungfru Maria med sina böner kyrkan under hennes allra första tid. Också efter sin upptagning i himlen fortsätter hon att be för sina barn, att för alla vara en förebild i tro och kärlek och utöva ett gott inflytande på dem. Detta har sin upprinnelse i Kristi överflödande förtjänster. De troende ser i henne en bild och en föregripande realitet av uppståndelsen som väntar dem, och de anropar henne som förespråkerska, hjälparinna, bistånd i nöd och trångmål och förmedlarinna. .

198. Vilket slags kultisk vördnad ägnas jungfru Maria?
Det är fråga om en särskild kultisk vördnad, men den skiljer sig väsentligen från den tillbedjan som endast kan ges åt den allraheligaste Treenigheten. En sådan särskild kultisk vördnad finner sitt uttryck i de liturgiska fester som ägnas Guds moder eller i Mariabönerna, som den heliga rosenkransen, sammanfattning av hela evangeliet. .

199. På vilket sätt är jungfru Maria kyrkans eskatologiska ikon?
Då kyrkan betraktar Maria, fullkomligt helig och redan förhärligad till kropp och själ, ser hon också i henne det hon är kallad att bli på jorden och det hon skall bli i det himmelska hemlandet. .


B

#     ¤     +