Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

200. Hur erhålles syndernas förlåtelse?
Det första och främsta sakramentet som förmedlar syndernas förlåtelse är dopet. För de synder som begås efter dopet har Kristus instiftat försoningens eller botens sakrament, genom vilket den döpta människan försonas med Gud och kyrkan.

201. Varför har kyrkan makt att förlåta synder?
Kyrkan har uppdraget och fullmakten att förlåta synder därför att Kristus själv har gett henne uppdraget och fullmakten: ”Ta emot den Helige Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i dem” (Joh 20:22).


B

#     ¤     +