Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

202. Vad menas med begreppet 'kött' och vad har det för betydelse?
Begreppet kött beskriver människan i hennes svaghet och dödlighet. “Köttet är frälsningens gångjärn” (Tertullianus). Ja, vi tror på Gud, Skaparen av köttet; vi tror på Ordet som blev kött för att återlösa köttet; vi tror på köttets uppståndelse, fulländningen av skapelsen och återlösningen av köttet.

203. Vad betyder 'köttets uppståndelse'?
Det betyder att människans slutliga tillstånd inte bara skall vara den andliga själen, skild från kroppen, utan också att våra dödliga kroppar en dag skall återta livet.

204. Vilket är sammanhanget mellan Kristi uppståndelse och vår egen?
Liksom Kristus verkligen är uppstånden från de döda och lever för alltid så skall han uppväcka alla på den sista dagen med en oförgänglig kropp: “”De som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen” (Joh 5:29).

205. Vad sker i och med döden med vår kropp och vår själ?
Med döden, som ju innebär att kroppen skils från själen, upplöses kroppen, medan själen, som är odödlig, går Guds dom till mötes och väntar på att återförenas med kroppen, då den vid Herrens återkomst skall uppstå i förvandlat skick. Att förstå hur uppståndelsen skall ske överstiger vår föreställningsförmåga och vårt förnuft.

206. Vad betyder 'att dö i Kristus'?
Detta betyder att dö i Guds nåd, utan dödssynd. Den som tror på Kristus kan på detta sätt genom att följa hans exempel förvandla sin egen död till en lydnadens och kärlekens akt till Fadern. “Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom” (2 Tim 2:11).


B

#     ¤     +