Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

221. På vilket sätt är Fadern källa till och mål för liturgin?
I liturgin överhöljer oss Fadern med sina nådegåvor i den människoblivne Sonen, korsfäst och uppstånden för oss, och han utgjuter i våra hjärtan den Helige Ande. I den tid som nu är prisar kyrkan Fadern med tillbedjan, lovprisning och tacksägelse och bönfaller honom om hans gåva: Sonen och den Helige Ande.

222. Vilket är Kristi verk i liturgin?
I kyrkans liturgi ger Kristus ett tecken på och förverkligar framför allt sitt eget påskmysterium. Genom att ge den Helige Ande åt apostlarna har han skänkt dem och deras efterträdare förmågan att aktualisera frälsningens verk genom det eukaristiska offret och sakramenten, i vilka han själv handlar för att förmedla sin nåd åt de troende i alla tider och i hela världen.

223. Hur verkar den Helige Ande i liturgin med avseende på kyrkan?
I liturgin finns det ett mycket nära samarbete mellan den Helige Ande och kyrkan. Den Helige Ande förbereder kyrkan på att möta sin Herre; han påminner om och låter Kristus framträda för församlingens tro; han gör Kristusmysteriet närvarande och verkligt; han förenar kyrkan med Kristi liv och sändning och låter föreningens gåva bära frukt i den.


B

#     ¤     +