Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

233. Vem handlar i liturgin?
I liturgin handlar “hela Kristus” (“Christus totus”), Huvud och kropp. I egenskap av överstepräst firar han liturgi med sin kropp, som är den himmelska och jordiska kyrkan.

234. Av vem firas den himmelska liturgin?
Den himmelska liturgin firas av änglarna, av helgonen i det gamla och det nya förbundet, särskilt av Maria, Guds moder, av apostlarna, martyrerna och en “stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk” (Upp 7:9).

235. Hur firar kyrkan på jorden liturgin?
Kyrkan på jorden firar liturgin som ett prästerligt folk, i vilket var och en verkar i enlighet med sin egen uppgift, i den Helige Andes enhet; de döpta bär fram sig själva som andligt offer; de vigda tjänarna firar liturgin i enlighet med den vigning de fått för att tjäna alla kyrkans medlemmar; biskoparna och prästerna handlar i Kristi, huvudets, person.


B

#     ¤     +