Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

241. Vilket är den liturgiska tidens centrum?
Den liturgiska tidens centrum är söndagen, grundval och kärnpunkt i hela det liturgiska året, som har sin höjdpunkt i den årliga påsken, festernas fest.

242. Vilken funktion har det liturgiska året?
Under det liturgiska året firar kyrkan hela Kristi mysterium, från och med inkarnationen fram till hans ärorika återkomst. På bestämda dagar vördar kyrkan med särskild kärlek den saliga Maria, Guds moder, och kommer också ihåg helgonen, som har levat genom och för Kristus, lidit med honom och förhärligats med honom.

243. Vad är tidegärdens liturgi?
Tidegärden, kyrkans offentliga och gemensamma bön, är Kristi bön tillsammans med hans kropp, kyrkan. Genom att man ber tidegärden helgas och förvandlas varje tidsavsnitt under dagen av Kristi mysterium, som vi firar i eukaristin. Tidegärden består huvudsakligen av psaltarpsalmer och andra bibliska texter och även av läsningar ur kyrkofädernas och andliga mästares skrifter.


B

#     ¤     +