Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

244. Har kyrkan behov av vissa platser för att kunna fira liturgin?
Gudstjänsten i “ande och sanning” (Joh 4:24) i det nya förbundet behöver ingen särskild plats i exklusiv mening, därför att Kristus är Guds sanna tempel, genom vilken också de kristna och hela kyrkan under den Helige Andes ledning blir den levande Gudens tempel. Men Guds folk behöver ändå i sin jordiska existens platser där gemenskapen samlas för att fira liturgin.

245. Vad är sakrala byggnader, kyrkobyggnader?
Sakrala byggnader är Guds hus, symbol för kyrkan som lever i denna trakt liksom för den himmelska boningen. De är platser för bön, och i dem firar kyrkan först och främst eukaristin och tillber Kristus, som verkligen är närvarande i tabernaklet.

246. Vad är särskilt viktigt i kyrkobyggnaderna?
Särskilt viktiga ting är altaret, tabernaklet, platsen där man förvarar det heliga krismat och andra heliga oljor, biskopens respektive prästens stol (biskopens stol kallas “katedra”), ambonen, dopfunten och biktstolen.


B

#     ¤     +