Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

250. Hur indelas kyrkans sakrament?
Sakramenten indelas i den kristna initiationens sakrament (dop, konfirmation och eukaristi); helandets sakrament (bot och de sjukas smörjelse); sakrament i gemenskapens och sändningens tjänst (äktenskap och vigning). De berör viktiga ögonblick i det kristna livet. Alla sakrament är inriktade på eukaristin “som sitt särskilda mål” (S:t Thomas av Aquino).


B

#     ¤     +