Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

295. Varför har Kristus instiftat botens och de sjukas smörjelses sakrament?
Kristus, själens och kroppens läkare, har instiftat dessa sakrament därför att det nya livet som vi har fått av honom i den kristna initiationens sakrament, kan försvagas och till och med gå förlorat på grund av synden. Därför ville Kristus att kyrkan skulle fortsätta hans helande och frälsande verksamhet genom dessa båda sakrament.


B

#     ¤     +