Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

30. Varför är tron samtidigt en personlig och en kyrklig handling?

Tron är en personlig handling i den mån den är människans fria svar till Gud som uppenbarar sig. Men samtidigt är det en kyrklig handling som får sitt uttryck i bekännelsen “vi tror”. Det är ju kyrkan som tror: det är hon som på detta sätt med den Helige Andes nåd föregår, föder och när den enskilda kristna människans tro. Därför är kyrkan moder och läromästarinna. (KKK 166-169, 181)

“Den som inte har kyrkan till moder kan inte ha Gud som Fader” (S:t Cyprianus).31. Varför är trosformuleringarna viktiga?
Trosformuleringarna är viktiga eftersom de låter oss uttrycka, ta till oss, fira och dela trons sanningar med andra genom att använda oss av ett gemensamt språk.

32. Hur kan man säga att kyrkans tro är en enda tro?
Även om kyrkan består av personer som skiljer sig åt genom språk, kultur och riter, så bekänner hon med en röst den enda tron som hon tagit emot av en enda Herre och som kommit till henne genom den enda apostoliska traditionen. Hon bekänner en enda Gud - Fader, Son och Helig Ande - och anger en enda väg till frälsningen. Ja, vi tror med ett enda hjärta och en enda själ på allt som finns i Guds Ord, det som kommit till oss genom traditionen eller Skriften, och som läggs fram av kyrkan som uppenbarat av Gud.


B

#     ¤     +