Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

321. Vilka är sakramenten i gemenskapens och sändningens tjänst?
Två sakrament, vigningen och äktenskapet, medför en särskild nåd i kyrkan för att de som tar emot dem skall kunna bidra till att Guds folk byggs upp. På ett särskilt sätt är de till gagn för den kyrkliga gemenskapen och andras frälsning.


B

#     ¤     +