Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

354. Vilket sammanhang finns det mellan sakramenten och en kristen människas död?
En kristen människa som dör i Kristus når vid slutet av sin jordiska existens fulländningen av det nya liv som har påbörjats i dopet, fått ny kraft i konfirmationen och näring i eukaristin, som föregriper den himmelska festmåltiden. Meningen med en kristen människas död träder fram i ljuset av Kristi död och uppståndelse, vårt enda hopp; en kristen som dör i Kristus går bort för att “få sitt hem hos Kristus” (2 Kor 5:8).

355. Vad uttrycker begravningen?
Även om begravningsgudstjänsten firas i olika riter som motsvarar olika situationer och traditioner i olika trakter uttrycker den ändå den anda av påsk, hoppet om uppståndelsen, som präglar en kristen människas död. Den ger också känslan av gemenskap med den avlidne, framför allt då man ber om att hans själ skall renas.

356. Vilka är huvudbeståndsdelarna i begravningsgudstjänsten?
Vanligtvis innehåller begravningsgudstjänsten fyra huvuddelar: mottagandet av stoftet av gemenskapen med ord om tröst och hopp, ordets liturgi, det eukaristiska offret och “avskedstagandet”, med vilket den avlidnes själ anförtros åt Gud, källan till evigt liv, medan kroppen begravs i väntan på uppståndelsen.


B

#     ¤     +