Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

358. Vilken är roten till den mänskliga värdigheten?
Den mänskliga personens värdighet har sin rot i att den är skapad till Guds avbild och likhet. Den mänskliga personen, utrustad med en andlig själ och odödlighet, med förnuft och fri vilja, är inriktad på Gud och kallad, med sin kropp och med sin själ, till den eviga saligheten.


B

#     ¤     +