Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

359. Hur når människan saligheten?
Människan når saligheten i kraft av Kristi nåd, som gör henne delaktig av Guds liv. Kristus visar i evangeliet de sina vägen som leder till lyckan utan gräns: saligprisningarna. Kristi nåd verkar också i varje människa som genom att följa det rätta samvetet söker och älskar det sanna och det goda och undviker det onda.

360. Varför är saligprisningarna viktiga för oss?
Saligprisningarna står i centrum för Jesu förkunnelse, de tar åter upp och fulländar Guds löften som avgetts från och med Abraham. De ger en bild av Jesu eget ansikte, de är typiska för ett äkta kristet liv och avslöjar för människan slutmålet för hennes handlingar: den eviga saligheten.

361. Vilket sammanhang har saligprisningarna med människans längtan efter lycka?
Saligprisningarna motsvarar den medfödda längtan efter lycka som Gud har nedlagt i människans hjärta för att dra henne till sig och som han ensam kan tillfredsställa.

362. Vad är den eviga saligheten?
Den eviga saligheten är skådandet av Gud i det eviga livet, i vilket vi helt och fullt kommer att vara “delaktiga av gudomlig natur” (2 Pet 1:4), av Kristi härlighet och det treeniga livets fröjd. Saligheten överträffar människans förmåga och krafter: den är en övernaturlig och oförskylld gåva av Gud, liksom den nåd som leder fram till den. Den utlovade saligheten ställer oss inför avgörande moraliska val när det gäller det jordiska, den uppmuntrar oss till att älska Gud över allting.


B

#     ¤     +