Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

370. Vad menas med 'lidelser'?
Lidelser är affekter, emotioner eller känslor från känslornas rike - naturliga beståndsdelar i det mänskliga psyket - som driver människor att handla eller att inte handla, allt eftersom man uppfattar något som gott eller ont. De viktigaste bland “lidelserna” är kärlek och hat, längtan och fruktan, glädje, sorg och vrede. Den viktigaste lidelsen är kärleken, som drivs fram av dragningen till det goda. De är bara det goda som man kan älska - antingen det nu är något verkligt gott eller endast skenbart är det.

371. Är lidelserna moraliskt goda eller onda?
Eftersom lidelserna sätts i rörelse av människans känslovärld är de i sig varken goda eller onda: de är goda när de bidrar till en god handling, de är onda i motsatta fallet. De kan upptas av dygderna eller förvanskas av lasterna.


B

#     ¤     +