Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

411. Hur garanterar samhället social rättvisa?
Samhället garanterar social rättvisa när det respekterar personens värdighet och rättigheter, som ju är mål för samhället självt. Dessutom strävar samhället efter social rättvisa som är förbunden med det allmänna bästa och myndighetsutövningen, när den förverkligar de omständigheter som låter sammanslutningar och individer uppnå vad de har rätt till.

412. Vilken är grundvalen för jämlikhet bland människor?
Alla människor är försedda med samma värdighet och grundläggande rättigheter i den mån de är skapade till den ende Gudens avbild och har fått samma förnuftsbegåvade själ, har samma natur och ursprung och i Kristus, Frälsaren, är kallade till samma salighet hos Gud.

413. Hur skall man bedöma ojämlikheten bland människor?
Det finns orimliga former för bristande jämlikhet av ekonomisk och social natur, som slår mot miljontals människor; sådant står i öppen motsättning till evangeliet, rättvisan, personernas värdighet och freden. Men det finns också olikheter bland människor som förorsakas av olika faktorer som ingår i Guds plan. Ja, han vill att var och en skall få vad han behöver, och att de som har särskilda “talenter” delar med sig av dem till andra. Sådana skillnader uppmuntrar och förpliktar ofta människor till storsinthet, välvilja och beredskap att dela med sig och förmår kulturerna att ömsesidigt berika varandra.

414. Hur uttrycker sig den mänskliga solidariteten?
Den solidaritet som flödar fram ur den mänskliga och kristna broderligheten uttrycker sig framför allt i den rättvisa fördelningen av resurserna, i den rimliga arbetslönen och i insatsen för en rättvisare social ordning. Solidaritetens dygd påverkar också fördelningen av trons andliga resurser, som är ännu viktigare än de materiella.


B

#     ¤     +