Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

434. 'Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv'? (Mt 19:16).
Den unge man som vänder sig till Jesus med denna fråga får följande svar av Jesus: “Vill du gå in i livet, så håll budorden” och fortsätter omedelbart därefter: “Kom sedan och följ mig” (Mt 19:17,21). Att följa Jesus innebär att man håller buden. Den gamla lagen är inte avskaffad, utan människan uppmanas att finna den i den gudomlige Mästarens person, som i sig själv fullkomligt förverkligar den, uppenbarar dess fulla innebörd och vittnar om dess eviga giltighet.

435. Hur tolkar Jesus lagen?
Jesus tolkar lagen i ljuset av det dubbla och enda kärleksbudet, lagens fulländning: “Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska sin nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna “(Mt 22:37-40).

436. Vad betyder ordet 'dekalog'?
“Dekalog” betyder “tio ord” (Hes 34:28). Dessa ord sammanfattar den lag som Gud gav till Israels folk i samband med det förbund som slöts med Mose som medlare. Genom att den lägger fram buden om kärleken till Gud (de tre första) och till nästan (de andra sju) låter den det utvalda folket och varje enskild människa skymta konturerna av den väg som är befriad från träldomen under synden.

437. Vilket sammanhang har dekalogen, Tio Guds bud, med förbundet?
Dekalogen blir förståelig i ljuset av förbundet, där Gud uppenbarar sig och låter sin vilja bli känd. Då folket håller buden erfar det att det tillhör Gud och svarar med tacksamhet på hans erbjudande om kärlek.

438. Vilken vikt tillmäter kyrkan Tio Guds bud?
I trohet mot Skriften och Jesus själv bekänner kyrkan att Tio Guds bud är av grundläggande vikt och betydelse. De kristna är förpliktade att hålla dem.

439. Varför utgör dekalogen en organisk enhet?
Tio Guds bud bildar ett organiskt och oskiljaktigt sammanhang, därför att varje bud hänvisar till de andra och till hela dekalogen. Att överträda ett bud är att överträda hela lagen.

440. Varför innebär dekalogen en allvarlig förpliktelse?
Det gör den därför att den uttrycker människans grundläggande förpliktelser mot Gud och nästan.

441. Är det möjligt att hålla Tio Guds bud?
Ja, därför att Kristus - utan vilken vi ingenting kan göra - ger oss förmågan att hålla dem, med den gåva han ger: sin Ande och sin nåd.


B

#     ¤     +