Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

447. Hur hålls Guds namn heligt?
Guds namn hålls heligt när man åkallar det, välsignar det, prisar det och ärar det. Allt missbruk av hans namn skall undvikas, till exempel att åberopa sig Guds namn för att rättfärdiga ett brott. Ett annat sådant missbruk är hädelse, som till sin natur är en allvarlig synd. Besvärjelser (svordomar) och trolöshet när det gäller löften avlagda i Guds namn är också synder mot detta bud.

448. Varför är det förbjudet att svära falskt?
Därför att man på detta sätt åberopar sig Gud, som är sanningen själv, som ett vittne för en lögn.

449. Vad är mened?
En mened är att avlägga ett löfte under ed med avsikten att inte hålla det, eller att svika det löfte man gjort under ed. Det är en allvarlig synd mot Gud, som alltid är trogen sina löften.


B

#     ¤     +