Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

527. Vad kräver nionde budet?
Nionde budet kräver att det köttsliga begäret skall övervinnas i tankar och önskningar. Kampen mot denna form för begär går genom hjärtats rening och utövande av måttlighetens dygd.

528. Vad förbjuder nionde budet?
Nionde budet förbjuder att man odlar tankar och begär som har att göra med handlingar som är förbjudna av det sjätte budet.

529. Hur uppnår man hjärtats renhet?
Den döpta människan når med Guds hjälp och i kamp mot oordnade begär fram till hjärtats renhet genom kyskhetens dygd och gåva, med ren avsikt och ren yttre och inre blick, behärskning av känslor och fantasi, därtill genom bön.

530. Vilka andra krav ställer renheten?
Renheten kräver anständighet som genom att bevara personens intimitet okränkt ger uttryck för kyskhetens ömtålighet.Anständighet styr blickar och åtbörder så att de står i överensstämmelse med människans värdighet som person och den personliga föreningen mellan människor. Den befriar från den vida spridda erotismen och håller sig på avstånd från allt som kan främja en sjuklig nyfikenhet. Den kräver också rening av den sociala omgivningen genom att ständigt bekämpa den invanda lössläppthet som har sin grund i en felaktig uppfattning om den mänskliga friheten.


B

#     ¤     +