Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

531. Vad kräver och vad förbjuder tionde budet?
Detta bud som kompletterar det föregående kräver en inre hållning av respekt för andras egendom och förbjuder girighet, ohämmad lust till andras tillgångar och avund som består i den nedslagenhet man erfar inför andras tillhörigheter och ohämmad lust att tillägna sig dem.

532. Vad begär Jesus när han kräver hjärtats fattigdom?
Av sina lärjungar begär Jesus att de föredrar honom framför allt och alla. Att avstå från rikedomar - enligt andan i den evangeliska fattigdomen - och att överlämna sig åt Guds försyn som befriar oss från bekymret för morgondagen är en förberedelse för den salighet som tillkommer dem “som är fattiga i anden, (ty) dem tillhör himmelriket” (Mt 5:3).

533. Vilken är människans högsta önskan?
Människans högsta önskan är att se Gud. Den är identisk med det rop som stiger upp från hela hennes varelse: “Jag vill se Gud!” Människan förverkligar sin sanna och fullkomliga lycka i skådandet av och saligheten hos honom, som har skapat henne av kärlek och drar henne till sig i sin oändliga kärlek. “Den som ser Gud har uppnått allt gott som man kan föreställa sig” (S:t Gregorius av Nyssa).


B

#     ¤     +