Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

534. Vad är bön?
Bön är själens upplyftande till Gud eller bön till Gud om något som överensstämmer med hans vilja. Bön är alltid en Guds gåva som kommer människan till mötes. Den kristna bönen är en personlig och levande relation mellan Guds barn och deras oändligt gode Fader, med hans Son Jesus Kristus och med den Helige Ande som bor i deras hjärtan.


B

#     ¤     +