Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

535. Varför finns det en universell kallelse till bön?
En sådan kallelse finns med skapelsen som medel därför att Gud kallar fram varje varelse ur intet och därför att människan även efter fallet fortsätter att ha förmågan att nå kunskap om sin Skapare och bevara längtan efter honom som kallat henne att existera. Alla religioner, och på ett särskilt sätt hela frälsningshistorien vittnar om denna längtan efter Gud från människans sida, men Gud är den förste som oupphörligen påverkar varje person så att hon närmar sig det hemlighetsfulla möte som bönen är.


B

#     ¤     +