Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

541. Av vem har Kristus lärt sig att be?
Jesus har när det gäller hans mänskliga hjärta lärt sig att be av sin mor och den hebreiska traditionen. Men hans bön rinner fram ur en mer fördold källa, därför att han är Guds evige Son som i sin heliga mänsklighet sänder upp Sonens fullkomliga bön till sin Fader.

542. När bad Jesus?
Evangeliet visar ofta Jesus i bön. Vi ser honom dra sig tillbaka i ensamhet, också under natten. Han ber före de avgörande ögonblicken i sitt eller apostlarnas liv. Man kan faktiskt säga att hela hans liv är bön, därför att han är i ständig kärleksgemenskap med Fadern.

543. Hur bad Jesus under sitt lidande?
Jesu bön under dödsångesten i Getsemane-trädgården och hans sista ord på korset uppenbarar djupet av hans bön som Son. Jesus för till fulländning Faderns kärleksplan och tar på sig mänsklighetens ångest, alla böner och förböner under hela frälsningshistorien. Han frambär dem till Fadern som tar emot dem och hör dem, långt mer än vad man kunde hoppas, när han uppväcker Jesus från de döda.

544. Hur lär Jesus oss att be?
Jesus lär oss att be inte bara med bönen Fader vår, utan också när han ber. På detta sätt visar han, förutom innehållet, på de förutsättningar som verklig bön kräver: hjärtats renhet, som söker Guds rike och förlåter fienderna; ett barns djärva förtröstan, som överträffar det som vi känner och förstår; vaksamhet som skyddar lärjungen mot frestelsen.

545. Varför är vår bön verksam?
Vår bön har verkan därför att den är förenad med Jesu bön i tron. I honom blir den kristna bönen en kärlekens gemenskap med Fadern. Vi kan i detta fall framföra våra önskemål till Gud och bli bönhörda: “Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig” (Joh 16:24).

546. Hur bad jungfru Maria?
Marias bön karakteriseras av hennes tro och hennes helhjärtade frambärande av hela sitt jag till Gud. Jesu moder är också den nya Eva, “de levande moder”: hon bär i sin bön fram människornas behov till Jesus, sin Son.

547. Finns det en bön av Maria i Nya testamentet?
Förutom Marias förbön vid bröllopet i Kana i Galileen överlämnar evangeliet Magnificat, Marias lovsång, åt oss (Lk 1:46-55), som är Guds Moders och kyrkans sång, den glada tacksägelse som springer fram ur de fattigas hjärta därför att deras hopp har blivit verklighet när Guds löften gått i fullbordan.


B

#     ¤     +