Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

557. Vilken betydelse har traditionen när det gäller bönen?
I kyrkan är det genom den levande traditionen som den Helige Ande lär Guds barn att be. Bönen kan inte inskränkas till uppkomsten av en inre impuls, utan omfattar kontemplation, studium och insikt i de andliga realiteter som man har erfarenhet av.


B

#     ¤     +