Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

558. Vilka är källorna till den kristna bönen?

Guds ord, som ger oss “den upphöjda kunskapen” om Kristus (jfr Fil 3:8); kyrkans liturgi, som förkunnar, aktualiserar och förmedlar frälsningens mysterium; de teologala dygderna; de situationer som vi dagligen försätts i, ty i dem kan vi möta Gud.

"Jag älskar dig, Herre, och den enda nåd jag ber dig om är att älska dig för evigt. Min Gud, om min tunga inte varje ögonblick kan upprepa att jag älskar dig, så vill jag att mitt hjärta upprepar det varje gång jag andas” (S:t Jean-Marie Vianney).
B

#     ¤     +