Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

559. Finns det i kyrkan olika metoder för bön?
I kyrkan finns det olika metoder att använda sig av när det gäller bön. Dessa har att göra med olika historiska, sociala och kulturella sammanhang. Det är läroämbetets sak att undersöka deras trohet mot den apostoliska trons tradition, och det tillkommer herdarna och kateketerna att förklaras deras innebörd, som alltid skall hänvisa till Jesus Kristus.

560. Vilken är bönens väg för oss?
Bönens väg för oss är Kristus, därför att bönen vänder sig till Gud, vår Fader, men når fram till honom endast om vi i varje fall underförstått ber i Jesu namn. Hans mänskliga natur är faktiskt den enda väg på vilken den Helige Ande lär oss att be till vår Fader. Därför avslutas de liturgiska bönerna med formuleringen: “Genom Jesus Kristus, vår Herre.”

561. Vilken är den Helige Andes roll i bönen?
Eftersom den Helige Ande är den inre mästaren för den kristna bönen och “vi inte vet hur vår bön egentligen bör vara” (jfr Rom 8:6), uppmanar kyrkan oss att vid varje tillfälle åkalla honom och bönfalla honom: “Kom, Helige Ande!”

562. I vilket avseende är den kristna bönen mariansk?
På grund av Marias enastående samverkan med den Helige Andes handlande älskar kyrkan att be till Maria och be med Maria, den fullkomliga bedjande människan, för att förhärliga och åkalla Herren med henne. Ja, Maria “visar oss vägen” som är hennes Son, den ende Medlaren.

563. Hur ber kyrkan till Maria?
Det gör hon framför allt med Var hälsad, Maria, den bön med vilken kyrkan ber om Jungfruns förbön. Andra marianska böner är rosenkransen, Akathistos-hymnen, Paraklisis- sången, hymner och sånger ur den olika kristna traditioner.


B

#     ¤     +