Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

564. På vilket sätt är helgonen handledare i bön?
Helgonen är våra modeller för bön och vi ber dem också att be för oss inför den heliga Treenigheten, för oss och för hela världen. Deras förbön är den bästa tjänst de gör Guds plan. I de heligas gemenskap har olika typer av andlighet under kyrkans historia utvecklats, vilka ger undervisning om hur man skall leva i bön och praktisera bön.

565. Vem kan fostra till bön?
Den kristna familjen utgör den första härden för fostran till bön. Den dagliga bönen i familjen är särskilt värd att anbefalla, därför att den är det första vittnesbördet om kyrkans bön. Trosundervisning, bönegrupper och “andlig ledning” bildar en skola och erbjuder en hjälp för bön.

566. Vilka platser är lämpade för bön?
Man kan be överallt, men valet av en lämplig plats är inte utan betydelse för bönen. Kyrkan är den liturgiska bönens och den eukaristiska tillbedjans särskilda plats. Också andra platser är till hjälp för bön, till exempel ett “bönehörn” i bostaden; ett kloster; en vallfärdsort.


B

#     ¤     +