Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

567. Vilka tider anges oftast som lämpliga för bön?

Alla tider kan anses som lämpliga för bön, men kyrkan föreslår en viss rytm som är avsedd för att ge näring åt ständig bön: morgon- och aftonbön; före och efter måltiden; tidegärden; söndagsmässan; rosenkransen; högtider under det liturgiska året.

“Man måste att komma ihåg Gud oftare än man andas” (S:t Gregorios av Nazianzos).568. Vilka uttryck tar sig bönelivet?
Den kristna traditionen har bevarat tre sätt att ge uttryck för och leva i bön: den muntliga bönen, meditationen och den kontemplativa bönen. Ett gemensamt drag för dem är hjärtats samling.


B

#     ¤     +