Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

572. Varför är bönen en kamp?
Bönen är en nådegåva, men förutsätter alltid ett beslutsamt svar från vår sida, därför att den som ber kämpar med sig själv, med omgivningen och framför allt med frestaren, som gör allt för att få bort oss från bönen. Bön i kamp går inte att skilja från framsteg i det andliga livet. Man ber som man lever eftersom man lever som man ber.

573. Vilka invändningar finns det mot bönen?
Bortsett från missuppfattningar anser många att de inte har tid att be eller att det är meningslöst att be. De som ber kan tappa modet inför svårigheter och tydliga misslyckanden. För att övervinna dessa hinder är det nödvändigt att ha ödmjukhet, förtröstan och uthållighet.

574. Vilka är svårigheterna i bönen?
Distraktion, att vara utsatt för förströdda tankar och föreställningar är den vanliga svårigheten i vår bön. Den avleder vår uppmärksamhet från Gud och kan också avslöja det som vi är bundna av. Ofta utsätts bönen för torka; om man besegrar denna låter den oss i tro hålla fast vid Herren också utan märkbar tröst. Ledan är en form för andlig lättja som beror på att vaksamheten slappnar och hjärtat inte håller sig uppmärksamt.

575. Hur skall vår förtröstan som Guds barn stärkas?
Vår förtröstan som Guds barn sätts på prov när vi tror att vi inte blir bönhörda. Vi bör i så fall fråga oss om Gud är en Fader för oss, vars vilja vi försöker uppfylla eller helt enkelt ett medel för att uppnå vad vi vill ha. Om vår bön förenar oss med Jesu bön vet vi att han ger oss mycket mer än den eller den gåvan: vi tar emot den Helige Ande som förvandlar vårt hjärta.

576. Är det möjligt att be i varje ögonblick?
Det är alltid möjligt att be, därför att den kristnes tid är den uppståndne Kristi tid. Han “är med oss alla dagar” (jfr Mt 28:20). Bön och kristet liv kan inte skiljas åt. “Det är möjligt, även på marknaden eller på en ensam promenad att ofta och intensivt ägna oss åt bön. Bönen är möjlig också i era dagliga sysslor, både medan ni köper och medan ni säljer och även när ni lagar mat” (S:t Johannes Chrysostomos).

577. Vad är bönen i Jesu stund?
Så kallas Jesu översteprästerliga bön vid den sista måltiden. Jesus är det nya förbundets överstepräst och uppsänder denna bön till Fadern när stunden är inne för hans “övergång” till honom, stunden för hans offer.


B

#     ¤     +