Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

578. Vilket är ursprunget till bönen Fader vår?
Jesus lärde oss denna oersättliga kristna bön, Fader vår, en dag då en lärjunge som såg honom be, bad honom: “Lär oss att be” (Lk 11:1). Kyrkans liturgiska tradition har alltid använt texten hos Matteus (6:9-13).


B

#     ¤     +