Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

579. Vilken ställning har Fader vår i Skrifterna?
Fader vår är “sammanfattningen av hela evangeliet” (Tertullianus), “den allra fullkomligaste bönen” (S:t Thomas av Aquino). Bönen står mitt i bergspredikan (Mt 5-7) och återger i bönens form evangeliets väsentliga innehåll.

580. Varför kallas Fader vår för 'Herrens bön'?
Fader vår kallas “Herrens bön”, därför att det är Herren Jesus själv som har lärt oss den.

581. Vilken ställning innehas av Fader vår i kyrkans bön?
Fader vår är kyrkans allra främsta bön och “överlämnas” vid dopet för att visa på Guds barns nya födelse till gudomligt liv. Eukaristin uppenbarar dess fulla betydelse eftersom bönerna som uttalas i denna har sin grund i frälsningsmysteriet. Det har redan gått i fullbordan, och därför skall dessa böner helt och hållet bli uppfyllda vid Herrens ankomst. Fader vår är en integrerande del av tidegärden.


B

#     ¤     +