MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2019-10-15 - 2019-11-142019-10-15
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
tisdag
Rom 1:16-25, Ps 19, Luk 11:37-41
Född i Spanien 1515. Som karmelit gjorde hon stora framsteg på fullkomlighetens väg och hade uppenbarelser. Men hon var även handlingsmänniska och utarbetade ett program för sin ordens förnyelse, l detta arbete hade hon stora motgångar, som hon bar med jämnmod. Dog 1582. Utnämndes av Paulus VI till historiens första kvinnliga kyrkolärare.2019-10-16
onsdag i 28 veckan 'under året'
onsdag
Rom 2:1-11, Ps 62, Luk 11:42-46
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
Hedvig född i Bayern 1174, gifte sig med fursten av Schlesien och fick sju barn. Brinnande i sin fromhet, tog sig an fattiga och sjuka, för vilka hon grundade sjukhus. Sedan maken dött gick hon in i ett kloster, där hon dog 1243. Margareta. Född 1647 i stiftet Autun, Frankrike. Gick in i Marie besöks orden, blev känd som mystiker. Verkade för att utbreda kulten av Jesu hjärta. Dog den 17 oktober 1690.2019-10-17
Ignatius av Antiochia biskop och martyr
torsdag
Rom 3:21-30, Ps 130, Luk 11:46-54
Död omkr. 107. Från sin biskopsstad i Syrien fördes han för att kastas för vilddjuren på Roms cirkus. Under vägen skrev han sju brev till de församlingar som han passerade, och även till de kristna i Rom. Breven genomsyras av brevskrivarens innerliga förening med Gud i Kristus, och de utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kyrkan. I breven undervisar han om Kristus, kyrkan, det kristna livet och martyriet.2019-10-18
Lukas evangelist
fredag
2 Tim 4:9-17a, Ps 145, Luk 10:1-9
Enligt traditionen författare till tredje evangeliet och Apostlagärningarna, som bildar ett dubbelverk. Läkaren L., som var grek, var Paulus följeslagare och medarbetare och fick sin första undervisning av honom ,2019-10-19
lördag i 28 veckan 'under året'
lördag
Rom 4:13,16-18, Ps 105, Luk 12:8-12
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
Mellan åren 1642 och 1649 dödades i Nordamerika åtta jesuiter av indianer efter fruktansvärd tortyr. Isaac Jogues dog den 18 oktober 1647, Jean de Brébeuf den 16 mars 1648. Paulus. Föddes i Ligurien 1694. Levde ett apostoliskt liv för att hjälpa fattiga och sjuka. Grundade Passionistkongregationen. Sedan han blivit präst verkade han med stor iver för själarnas frälsning, allt under sträng botgöring. Dog i Rom den 18 oktober 1775.2019-10-20
29 söndagen 'under året'
söndag
2 Mos 17:8-13, 2 Tim 3:14-4:2, Luk 18:1-8
2019-10-21
måndag i 29 veckan 'under året'
måndag
Rom 4:20-25, Ps Luk 1:69-75, Luk 12:13-212019-10-22
tisdag i 29 veckan 'under året'
tisdag
Rom 5:12,15b,17-19,20b-21, Ps 40, Luk 12:35-38
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.2019-10-23
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Rom 6:12-18, Ps 124, Luk 12:39-48
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.2019-10-24
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Rom 6:19-23, Ps 1, Luk 12:49-53
Antonio Maria Claret biskop
Född i Spanien 1807. Verkade under flera år som predikant i Katalonien. Han instiftade ett missionssällskap, och sedan han blivit biskop på Kuba gjorde han sig känd som en föredömlig herde. Han återvände till Europa och dog i Frankrike 1870.2019-10-25
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Rom 7:18-25a, Ps 119, Luk 12:54-592019-10-26
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Rom 8:1-11, Ps 24 Luk 13:1-92019-10-27
30 söndagen 'under året'
söndag
Syr 35:15b-17,20-22a, 2 Tim 4:6-8,16-18, Luk 18:9-14
2019-10-28
Simon och Judas apostlar
måndag
Ef 2:19-22, Ps 19, Luk 6:12-19
Simon nämns i slutet av apostlaförteckningen i evangelierna och har tillnamnet Kananaios eller "seloten". I övrigt är inget känt om honom. Judos, även kallad Taddaios, var den apostel som under den sista måltiden frågade Jesus varför han skulle visa sig endast för lärjungarna och inte för världen.2019-10-29
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Rom 8:18-25, Ps 126, Luk 13:18-212019-10-30
onsdag i 30 veckan 'under året'
onsdag
Rom 8,26-30, Ps 13, Luk 13:22-302019-10-31
torsdag i 30 veckan 'under året'
torsdag
Rom 8,31b-39, Ps 109, Luk 13:31-352019-11-01
Alla Helgons Dag
fredag
Upp 7:2-4,9-14, 1 Joh 3:1-3, Matt 5:1-12a
2019-11-02
Alla Själars Dag
lördag
2 Mack 12:43-45, 2 Kor 4:14-5:1, Joh 11:32-45
2019-11-03
31 söndagen 'under året'
söndag
Vish 11:22-12:2, 2 Thess 1:11-2:2, Luk 19:1-10
2019-11-04
Carlo Borromeo biskop
måndag
Rom 11:29-36, Ps 69, Luk 14:12-14
Kardinal och ärkebiskop av Milano, där han dog 1584, 46 år gammal. Deltog i det tridentinska konciliet, vars beslut han arbetade intensivt på att förverkliga i sitt stift. Höll visitationer och synoder och försåg också sitt stift med en rad sociala institutioner.2019-11-05
tisdag i 31 veckan 'under året'
tisdag
Rom 12:5-16a, Ps 131, Luk 14:15-242019-11-06
onsdag i 31 veckan 'under året'
onsdag
Rom 13:8-10, Ps 112, Luk 14:25-332019-11-07
torsdag i 31 veckan 'under året'
torsdag
Rom 14:7-12, Ps 27, Luk 15:1-102019-11-08
fredag i 31 veckan 'under året'
fredag
Rom 15:14,21, Ps 98, Luk 16:1-82019-11-09
Lateranbasilikans invigning
lördag
Hes 47:1-2,8-9,12, Ps 46, Joh 2:13-22
Kejsar Konstantin lät uppföra denna basilika, som invigdes omkr. 324. Minnet av invigningen firades först endast i Rom men utsträcktes på 1000-talet till kyrkan i stort. Lateranbasilikan är påvens biskopskyrka, och festen vill uttrycka kyrkans enhet kring påven2019-11-10
32 söndagen 'under året'
söndag
2 Mack 7:1-2,9-14, 2 Thess 2:16-3:5, Luk 20:27-38
2019-11-11
Martin av Tours biskop
måndag
Vish 1:1-7, Ps 139, Luk 17:1-6
Föddes i Pannonien 316 av hedniska föräldrar. Var först soldat. Sedan han blivit döpt grundade han klostret Ligugé i f rankrike, där han levde som munk under andlig vägledning av S:t Hilarius. Blev sedan biskop i Tours, där han framstod som ett mönster för en stiftsherde; han grundade kloster, utbildade prästerna och visade de fattiga omsorg till både kropp och själ. Dog 397.2019-11-12
Josafat biskop och martyr
tisdag
Vish 2:23-3:9, Ps 37, Luk 17:7-10
Född i Ukraina omkr. 1580 av ortodoxa föräldrar. Som biskop av Polock (Polotz) ivrade han för kyrkans enhet med Rom utifrån unionen i Brest Litovsk. Han mördades 1632 av motståndare till unionen.2019-11-13
onsdag i 32 veckan 'under året'
onsdag
Vish 6:1-11, Ps 82, Luk 17:11-192019-11-14
torsdag i 32 veckan 'under året'
torsdag
Vish 7:22-8,1, Ps 119, Luk 17:20-252019-11-15
fredag i 32 veckan 'under året'
fredag
Vish 13:1-9, Ps 19, Luk 17:26-37
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare
En av medeltidens största tänkare. Studerade i Paris, blev dominikan och verkade som lärare på flera platser. (Thomas av Aquino hörde till hans elever.) Var en tid biskop av Regensburg. Hans författarskap omfattade förutom teologin även naturvetenskaper, som han ville förena med tron till en syntes. Dog i Köln 1280.2019-11-16
lördag i 32 veckan 'under året'
lördag
Vish 18:14-16,19:6-9, Ps 105, Luk 18:1-8
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru
Margareta. Född i Ungern 1046, där hennes far då vistades i landsflykt. Gifte sig med Malcolm III av Skottland, med vilken hon fick åtta barn. Framstod som ett föredöme både som mor och som drottning, främjade undervisning och kultur Dog i Edinburgh 1093. Gertrud. Född i Eisleben 1256, inträdde redan som flicka i cisterciensklostret i Helfta. Där ägnade hon sig med stor iver åt studier, särskilt i litteratur och filosofi. Räknas som en av Tysklands största mystiker. Hennes skrifter utmärks av kärlek till liturgin och andakten till Jesu hjärta. Dog den 17 november 13012019-11-17
33 söndagen 'under året'
söndag
Mal 4:1-2a, 2 Thess 3:7-12, Luk 21:5-19
2019-11-18
måndag i 33 veckan 'under året'
måndag
1 Mack 1:11-16,43-45,57-60,65-67, Ps 119, Luk 18:35-43
Petrus- och Paulusbasilikornas invigning
De båda basilikorna invigdes på 300-talet av påvarna Silvester (Petrusbasilikan) och Siricius (Paulusbasilikan), Firandet av invigningsdagen utsträcktes sedan till kyrkan i stort. Den nuvarande Peterskyrkan invigdes 1626, Paulusbasilikan 1854.2019-11-19
tisdag i 33 veckan 'under året'
tisdag
2 Mack 6:18-31, Ps 3, Luk 19:1-102019-11-20
onsdag i 33 veckan 'under året'
onsdag
2 Mack 7:1,20,31, Ps 17, Luk 19:11-282019-11-21
Jungfru Marias tempelgång
torsdag
Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50
Jungfru Marias tempelgång
Frän början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet ? då denna kyrka sedan länge var förstörd ? togs festen in i det romerska kalendariet. Den firar Maria, vars hela varelse från första ögonblicket var vigd åt Gud.

2019-11-22
Caecilia jungfru och martyr
fredag
1 Mack 4:36-37,52-59, Ps 1 Krön 29:10-12d, Luk 19:45-48
Vördnaden för denna tidiga martyr (200-talet?) spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning, och hon prisas som en sann jungfru. Hon har sedan 1500-talet gällt som musikens skyddshelgon, kanske därför att legenden säger att hon lovsjöng Gud "i sitt hjärta" samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades.2019-11-23
lördag i 33 veckan 'under året'
lördag
1 Mack 6:1-13, Ps 9, Luk 20:27-40
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.