Månads liturgiMånads liturgi
2020-07-12 - 2020-08-112020-07-12
15 söndagen 'under året'
söndag
Jes 55:10-11, Rom 8:18-23, Matt 13:1-23
2020-07-13
måndag i 15 veckan 'under året'
måndag
Jes 1:10-17, Ps 50, Matt 10:34-11:1
Henrik II
Född i Bayern 973, efterträdde sin far som kung och kröntes till kejsare 1014. Ivrade för kyrkans förnyelse, duglig också som regent. Grundade flera stift och donerade stora gåvor till kloster. Dog 1024 och helgonförklarades av Eugenius III 1146.2020-07-14
tisdag i 15 veckan 'under året'
tisdag
Jes 7:1-9, Ps 48, Matt 11:20-24
Camillo de Lellis präst
Född i Italien 1550. Var först militär, omvändes och ägnade sig sedan helt åt att vårda sjuka. Sedan han blivit präst grundade han ett ordenssällskap som skulle bygga sjukhus och tjäna de sjuka, särskilt de döende. Dog i Rom 1614.2020-07-15
Bonaventura biskop och kyrkolärare
onsdag
Jes 10:5-7, Ps 94, Matt 11:25-27
Född i Etrurien omkr. 1218. Studerade filosofi och teologi i Paris, undervisade sedan sina franciskanbröder med stor framgång. Blev biskop av Alba och kardinal. Dog i Lyon 1274. Ett grunddrag i hans många skrifter är betonandet av sambandet mellan teologi och mystik; han värjde sig mot en alltför spekulativ teologi.2020-07-16
torsdag i 15 veckan 'under året'
torsdag
Jes 26:7-9,12,16-19, Ps 102, Matt 11:28-30
Vår Fru av berget Karmel
I bibeln omtalas berget Karmel för sin skönhet. Det var där profeten Elia försvarade Israels tro mot baalsdyrkan. Från 1100- talet fanns eremiter på Karmel. De bildade en kontemplativ orden under Guds moders beskydd.2020-07-17
fredag i 15 veckan 'under året'
fredag
Jes 38:1-6,21-22,7-8, Ps Jes 38:10-12,16, Matt 12:1-82020-07-18
lördag i 15 veckan 'under året'
lördag
Mik 2:1-5, Ps 10, Matt 12:14-212020-07-19
16 söndagen 'under året'
söndag
Vish 12:13,16-19, Rom 8:26-27, Matt 13:24-43
2020-07-20
Thorlak biskop Islands skyddspatron
måndag
Mik 6:1-4,6-8, Ps 50, Matt 12:38-42
Biskop av Skalholt, bekännare, död 1193. Han prästvigdes som ung, studerade i Paris och Lincoln och blev abbot i augustinorden på Island, 1174 biskop. Stred mot stormännens omoral. Hans reliker skrinlades den 20 juli 1198.2020-07-21
tisdag i 16 veckan 'under året'
tisdag
Mik 7:14-15,18-20, Ps 85, Matt 12:46-50
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare
Född i Portugal 1559. Blev en mycket bildad och framstående kapucin och genomkorsade Europa som predikant, l sina predikningar och skrifter bygger han på ett nära studium av bibelns hebreiska och grekiska grundtext. Dog i Lissabon 1619.2020-07-22
Maria från Magdala
onsdag
Höga V 3:1-4a, Ps 63, Joh 20:1-2,11-18
Hörde till Jesu följeslagare, var med vid hans död och fick tidigt på påskdagsmorgonen såsom den första se den Uppståndne. Vördnaden för henne spreds särskilt under 1100-talet i västkyrkan. I traditionen har Maria ofta sammanställts och ibland förväxlats med synderskan i Simons hus (Luk 7) och den Maria som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12).2020-07-23
torsdag i 16 veckan 'under året'
torsdag
Jer 2:1-3,7-8,12-13, Ps 36, Matt 13:10-17
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag
Det stora svenska helgonet dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas (söndagen efter) den 7 oktober.2020-07-24
fredag i 16 veckan 'under året'
fredag
Jer 3:14-17, Ps Jer 31:10-13, Matt 13:18-23
Charbel Makhluf präst
Född i byn Biqa´ Kafra i Libanon 1828. Inträdde i de libanesiska maroniternas orden och antog där namnet Charbel. Efter sin prästvigning sökte han sig till ensamheten, och i strävan efter större helgelse lämnade han klostret i Annaia, levde i öknen i yttersta försakelse och tjänade Gud med fastor och böner. Avled 24 december år 1898.2020-07-25
Jakob apostel
lördag
2 Kor 4:7-15, Ps 126, Matt 20:20-28
Son till Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna fick tillsammans med Petrus vara med på förklaringsberget och i Getsemane. Dödades på order av Herodes Agrippa omkr. år 42. Han vördas särskilt i Santiago di Compostela.2020-07-26
17 söndagen 'under året'
söndag
1 Kung 3:5,7-12, Rom 8:28-30, Matt 13:44-52
2020-07-27
Marta
måndag
1 Joh 4:7-16, Ps 34, Joh 11:19-27
Marta
Syster till Maria och Lasaros. Jesus besökte gärna deras hem i Betania, där Marta utverkade att hennes bror uppväcktes från de döda. Marta firas sedan 1200-talet med en egen dag, som i det allmänna kalendariet är den 29 juli.

2020-07-28
tisdag i 17 veckan 'under året'
tisdag
Jer 14:17-22, Ps 79, Matt 13:36-43
Botvid martyr
Legenden om Botvid tillhör de äldsta svenska helgonlegenderna. Han var en svensk bonde som omvände sig till kristendomen och togs av daga omkr. 1120 vid Rågö, Södertörn. I konsten avbildas han med fisk och yxa.2020-07-29
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon
onsdag
Jer 15:10,16-21, Ps 59, Matt 13:44-46
Olav Haraldsson kristnade Norge och stupade vid Stiklastad år 1030. Han vördades mycket även i Sverige under medeltiden. I konsten känns han igen dels på kungakronan, dels på odjuret (en symbol för hedendomen) som han trampar under sin fot.2020-07-30
torsdag i 17 veckan 'under året'
torsdag
Jer 18:1-6, Ps 146, Matt 13:47-53
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare
Torde ha levat på 1100-talet och avbildas med änkedok, svärd och bok. Enligt legenden hade hon fått kristen uppfostran, gifte sig och fick flera barn. Hon skall ha dödats som hämnd för att en svärson slagits ihjäl av några tjänare; underverk vid hennes döda kropp bevisade hennes oskuld.2020-07-31
Ignatius av Loyola präst
fredag
Jer 26:1-9, Ps 69, Matt 13:54-58
Baskisk adelsman, född 1491. Efter att ha tjänstgjort vid hovet och i armén omvändes han och studerade teologi i Paris. Där grundade han 1534 med några vänner Jesu sällskap, för vilket han sammanställde sitt meditationsprogram Andliga övningar. Som ledare för jesuitorden gjorde I. en betydande insats för kyrkan i en kritisk tid. Dog i Rom 1556.