Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2018-04-26 - 2018-05-262018-04-26
torsdag i 4 påskveckan
torsdag
Apg 13:13-25, Ps 89, Joh 13:16-202018-04-27
fredag i 4 påskveckan
fredag
Apg 13:26-33, Ps 2, Joh 14:1-62018-04-28
lördag i 4 påskveckan
lördag
Apg 13:44-52, Ps 98, Joh 14:7-14
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst
Pierre. Föddes 1803 i Frankrike, där han under några år var verksam som församlingspräst. Begav sig till Oceanien som missionär. Han fick utstå stora svårigheter men kunde likväl omvända några till tron. En av de omvända var son till öns hövding, som lät avrätta missionären, år 1841. Efter hans död blev hela öbefolkningen katolsk.
Louis
Marie Grigion de Montfort föddes i byn Montfort i Bretagne, prästvigdes i Paris, utnämndes av påven Clemens XI till apostolisk missionär. I denna egenskap genomkorsade han västra Frankrike och förkunnade glädjebudet om den eviga Visdomens mysterium, den inkarnerade och korsfäste Kristus, genom att undervisa om helgelsens väg genom Maria till Jesus. Han knöt präster och bröder till sin verksamhet, och i samarbete med den saliga Marie-Louise Trichet också systrar. Avled i Saint-Laurentsur- Sèvre i stiftet Luçon 28 april 1716 och efterlämnade åtskilliga skrifter, främst om den marianska spiritualiteten.2018-04-29
Femte Påsksöndagen
söndag
Apg 9:26-31, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:1-8
2018-04-30
måndag i 5 påskveckan
måndag
Apg 14:5-18, Ps 115, Joh 14:21-26
Pius V påve
Född år 1504 inträdde han i dominikanorden och undervisade i teologi. Efter att ha blivit biskop och kardinal valdes han till påve 1566 och lade ner stor kraft på att förverkliga den reformation av kyrkan som det tridentinska konciliet beslutat om. Han fastställde den romerska mässbok som förblev gällande i 400 år, och han främjade missionen. Dog den l maj 1572.2018-05-01
Josef arbetaren
tisdag
1 Mos 1:26-2:3, Ps 90, Matt 13:54-58
Josef arbetaren
Instiftades 1955 av Pius XII för att ge kristet innehåll (en "arbetets teologi") åt den internationella arbetardagen och åt arbetet överhuvud. Josef var enligt Matt 13:55 snickare.

2018-05-02
Athanasios biskop och kyrkolärare
onsdag
Apg 15:1-6, Ps 122, Joh 15:1-8
Som presbyter stod han vid sin biskop Alexanders sida vid konciliet i Nicea 325. När han själv blivit biskop av Alexandria, blev han den ledande förkämpen för tron på Kristi gudom mot arianerna och tvangs att tillbringa sammanlagt 17 år på flykt. Framstående som teologisk författat e Han skrev bl.a. en biografi över den helige Antonius. Dog 373.2018-05-03
Filippos och Jakob apostlar
torsdag
1 Kor 15:1-8, Ps 19, Joh 14:6-14
Filippos kom från Betsaida i Galiléen och var först lärjunge till Johannes doparen. Det var han som enligt Johannesevangeliet bad Jesus: "Herre, visa oss Fadern" och fick svaret: "Den som har sett mig har sett Fadern" Jakob var den yngre av de båda apostlarna med samma namn, son titt Alfaios.2018-05-04
fredag i 5 påskveckan
fredag
Apg 15:22-31, Ps 57, Joh 15:12-172018-05-05
lördag i 5 påskveckan
lördag
Apg 16:1-10, Ps 100, Joh 15:18-212018-05-06
Sjätte Påsksöndagen
söndag
Apg 10:25-26,34-35,44-48, 1 Joh 4:7-10, Joh 15:9-17
2018-05-07
måndag i 6 påskveckan
måndag
Apg 16:11-15, Ps 149, Joh 15:26-16:4a2018-05-08
tisdag i 6 påskveckan
tisdag
Apg 16:22-34, Ps 138, Joh 16:5-112018-05-09
onsdag i 6 påskveckan
onsdag
Apg 17:15,22-18:1, Ps 148, Joh 16:12-152018-05-10
Kristi Himmelsfärdsdag
torsdag
Apg 1:1-11, Ef 4:1-13, Mark 16:15-20
2018-05-11
fredag i 6 påskveckan
fredag
Apg 18:9-18, Ps 47, Joh 16:20-23a2018-05-12
lördag i 6 påskveckan
lördag
Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr
Två soldater under Diocletianus förföljelse som enligt Damasus blev kristna vid åsynen av de kristnas bekännarmod. För sin tro dömdes de titt döden. En basilika byggdes sedan över deras grav strax söder om Rom. Pankratios dog som martyr i Rom, troligen under Diocletianus förföljelse, kanske år 304. Hans grav finns vid Via Aurelia, där senare påven Symmachus lät uppföra en kyrka.2018-05-13
Sjunde Påsksöndagen
söndag
Apg 1:15-17,20a,21-26, 1 Joh 4:11-16, Joh 17:11b-19
2018-05-14
Mattias apostel
måndag
Apg 1:15-17,20-26, Ps 113, Joh 15:9-17
Valdes enligt Apg 1 till att efterträda Judas Iskariot. l övrigt är ingen känt om honom. Dagens liturgi låter oss meditera över vad det innebär att fogas in i den apostoliska gemenskapen.2018-05-15
tisdag i 7 påskveckan
tisdag
Apg 20:17-27, Ps 68, Joh 17:1-11a2018-05-16
onsdag i 7 påskveckan
onsdag
Apg 20:28-38, Ps 68, Joh 17:11b-192018-05-17
torsdag i 7 påskveckan
torsdag
Apg 22:30;23:6-11, Ps 16, Joh 17:20-262018-05-18
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron
fredag
Upp 21:2,22-27, Ps 101 Luk 22:24-30
Erik Jedvardsson dog i strid 1160, enligt traditionen efter att ha bevistat mässan på Kristi himmelsfärds dag i Uppsala. Han framställs som mönstret för en rättfärdig konung. Han skrinlades mycket snart, och hans namn finns medtaget redan i kalendariet från Vallentuna 1198. Hans reliker finns i Uppsala domkyrka.2018-05-19
lördag i 7 påskveckan
lördag
Apg 28:1620,30-31, Ps 11, Joh 21:20-25
Johannes I påve och martyr
Född i Toscana, valdes till påve 523. Som ombud för kung Theoderik begav han sig till kejsar Justinus i Konstantinopel. På hemresan tillfångatogs han av kungen, som var missnöjd med utfallet av beskickningen. Han fördes till Ravenna, där han dog 526. Firas enligt det allmänna kalendariet den 18 maj.2018-05-20
Pingstdagen
söndag
Apg 2:1-11, Gal 5:16-25, Joh 15:26-27;16:12-15
2018-05-21
måndag i 7 veckan 'under året'
måndag
Jak 3:13-18, Ps 19, Mark 9:14-29
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo biskop
Eugene de Mazenod föddes 1782 i Aix-en-Provence i en adlig familj. Hans familj flydde från Frankrike under franska revolutionen. Han tillbringade ungdomsåren i Italien. 20 år gammal återvände han till Frankrike och blev prästvigd 1811 i Amiens. 1816 grundade han kongregationen: Den obefläckade Jungfru Marias oblatmissionärer. Från 1837 och fram till sin död 1861 var han biskop av Marseille. Han saligförklarades den 19 oktober 1975 av den dåvarande påven Paulus VI och helgonförklarades den 3 December 1995 av påven Johannes Paulus II.
Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.
Hemming av Åbo Född i Bälinge utanför Uppsala i slutet av 1200-talet, valdes enhälligt till biskop av Åbo 1338. På sin tid den resligaste gestalten i det svenska episkopatet, en god organisatör, from herde, uppskattad av den heliga Birgitta. Hans skrinläggning (beatificering) ägde rum 1514.2018-05-22
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-37
Rita av Cascia ordenskvinna
Rita. Levde i Umbrien på 1400-talet. Till en början gift med en våldsam man, vars utbrott hon uthärdade och som hon småningom försonade med Gud. Efter att ha förlorat man och barn inträdde hon som syster i augustinorden och blev där ett lysande föredöme i tålamod och hjärtats förkrosselse. Död före år 1457.2018-05-23
onsdag i 7 veckan 'under året'
onsdag
Jak 4:13-17, Ps 49, Mark 9:38-402018-05-24
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
torsdag
Jer 31:31-34 Mark 14:22-25
2018-05-25
fredag i 7 veckan 'under året'
fredag
Jak 5:9-12, Ps 103, Mark 10:1-12
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru
Beda föddes i närheten av klostret Wearmouth i norra England år 673. Utbildades av den lärde Benedict Biscop, blev munk och präst. Författade ett stort antal bibelkommentarer, där han förde traditionen från kyrkofäderna, särskilt Augustinus, vidare. Skrev en engelsk kyrkohistoria, som är källan till en stor del av vår kunskap om Englands äldsta historia. Dog år 735. Gregorius VII hette egentligen Hildebrand och föddes i Toscana omkr. år 1028. Efter studier i Rom blev han munk. Han deltog i många beskickningar för att hjälpa påvarna i arbetet på kyrkans förnyelse. 1073 blev han själv påve under namnet Gregorius VII och hävdade som ingen före honom kyrkans oberoende, vilket motarbetades blå. av kejsar Henrik IV. Han dog landsflyktig i Salerno år 1085. Maria de Pazzi, född i Florens 1566, karmelit, förde ett liv fyllt av bön och umbäranden. Bad ivrigt för kyrkans förnyelse. Mystiker, benådad med profetians ande. Medsystrarna tecknade ner hennes ord om vägen till fullkomningen. Död 1607.2018-05-26
Filippo Neri präst
lördag
Jak 5:13-20, Ps 141, Mark 10:13-16
Född i Florens 1515. Begav sig till Rom, där han gjorde en stor insats för människor i både kroppslig och andlig nöd. Sedan han prästvigts 1551 grundade han en prästsammanslutning, som han kallade "oratoriet" och som skulle verka genom andliga föredrag och karitativ verksamhet. Filippo Neri utmärktes av kärlek till nästan, ett intensivt böneliv, enkelhet och humor. Han dog 1595.2018-05-27
Heliga Trefaldighets dag
söndag
5 Mos 4:32-34,39-40, Rom 8:14-17, Matt 28:16-20
2018-05-28
måndag i 8 veckan 'under året'
måndag
1 Pet 1:3-9, Ps 111, Mark 10:17-272018-05-29
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag
1 Pet 1:10-16, Ps 98, Mark 10:28-312018-05-30
onsdag i 8 veckan 'under året'
onsdag
1 Pet 1:18-25, Ps 147, Mark 10:32-452018-05-31
Jungfru Marias besök
torsdag
Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.2018-06-01
Justinus martyr
fredag
1 Pet 4:7-13, Ps 96, Mark 11:11-25
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.2018-06-02
lördag i 8 veckan 'under året'
lördag
Jud v. 17, 20b-25, Ps 63, Mark 11:27-33
Marcellinus och Petrus martyrer
Påven Damasus berättar om deras martyrium (omkr. 305), som han fått kunskap om genom deras egen bödel. De halshöggs i en lund, varefter kropparna gravsattes i kyrkogården Ad duas lauros, där en basilika sedan kom att uppföras över deras grav. De nämns i den romerska kanonbönen.2018-06-03
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
2 Mos 24:3-8, Heb 9:11-15, Mark 14:12-16,22-26
2018-06-04
måndag i 9 veckan 'under året'
måndag
2 Pet 1:2-7, Ps 91, Mark 12:1-12
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
Elisabeth Hesselblad föddes 4 juni 1870 av lutherska föräldrar i Fåglavik i Västergötland. Hon utvandrade till USA vid 18 års ålder och upptogs 1902 i katolska kyrkan. Hennes önskan att bli läkare omöjliggjordes av sjukdom. Hon fick 1906 påvligt tillstånd att bära birgittindräkten och grundade en reformerad gren av orden (godkänd 1920) med kloster i Europa, Indien och USA. Hon avled 1957 och saligförklarades av Johannes Paulus II år 2000.