MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2019-11-21 - 2019-12-212019-11-21
Jungfru Marias tempelgång
torsdag
1 Mack 2:15-29, Ps 50, Luk 19:41-44
Frän början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet ? då denna kyrka sedan länge var förstörd ? togs festen in i det romerska kalendariet. Den firar Maria, vars hela varelse från första ögonblicket var vigd åt Gud.2019-11-22
Caecilia jungfru och martyr
fredag
1 Mack 4:36-37,52-59, Ps 1 Krön 29:10-12d, Luk 19:45-48
Vördnaden för denna tidiga martyr (200-talet?) spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning, och hon prisas som en sann jungfru. Hon har sedan 1500-talet gällt som musikens skyddshelgon, kanske därför att legenden säger att hon lovsjöng Gud "i sitt hjärta" samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades.2019-11-23
lördag i 33 veckan 'under året'
lördag
1 Mack 6:1-13, Ps 9, Luk 20:27-40
Clemens I påve och martyr, Columbanus abbot
Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. Enligt legenden dränktes han i Svarta havet med ett ankare om halsen, avbildas därför med ankaret. Ett av honom författat brev till församlingen i Korinth räknas till de s.k. Apostoliska fäderna. Columbanus. Född i Irland vid mitten av 500-talet. Elev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.2019-11-24
Kristi Konungens Dag
söndag
2 Sam 5:1-3, Kol 1:12-20, Luk 23:35-43
2019-11-25
måndag i 34 veckan 'under året'
måndag
Dan 1:1-6,8-20, Ps Dan B:29-33, Luk 21:1-4
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
Niels. Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog den 5 december 1686 i Schwerin men vilar i Florens. Saligförklarades 1988.

Katarina. Traditionen uppger att Katarina led martyrdöden i Alexandria. Hon skall ha besuttit ovanligt skarpsinne i förening med klokhet och stor själsstyrka. Hennes kvarlevor vördas i det berömda Katarinaklostret på berget Sinai.2019-11-26
tisdag i 34 veckan 'under året'
tisdag
Dan 2:31-45, Ps Dan B:34-38, Luk 21:5-112019-11-27
onsdag i 34 veckan 'under året'
onsdag
Dan 5:1-6,13-14,16-17,23-28, Ps Dan B:39-44, Luk 21:12-192019-11-28
torsdag i 34 veckan 'under året'
torsdag
Dan 6:12-28, Ps Dan B45:51, Luk 21:20-282019-11-29
fredag i 34 veckan 'under året'
fredag
Dan 7:2-14, Ps Dan B:52-58, Luk 21:29-332019-11-30
Andreas apostel
lördag
Rom 10:9-18, Ps 19, Matt 4:18-22
Kom från Betsaida och var först lärjunge till Johannes döparen. Blev kallad av Jesus och förde sin bror Petrus till honom. Nämns ett flertal gånger i evangelierna. Efter pingsten skall han ha förkunnat evangeliet i flera länder och blivit korsfäst i Achaia2019-12-01
Första söndagen i advent
söndag
Jes 2:1-5, Rom 13:11-14a, Matt 24:37-44
2019-12-02
1 måndag i advent
måndag
Jes 4:2-6, Ps 122, Matt 8:5-112019-12-03
Francisco Xavier präst
tisdag
Jes 11:1-10, Ps 72, Luk 10:21-24
Spanjor, född 1506. Under sina studier i Paris slöt han sig till S:t Ignatius och tillhörde den grupp som blev fröet till jesuitorden. Han prästvigdes i Rom och ägnade sig ät karitativ verksamhet. 1541 begav han sig på en missionsresa till Orienten, förkunnade under tio år i Indien och Japan och förde många till tron. Han dog 1552 på en ö vid Kinas kust. Missionens skyddshelgon.2019-12-04
1 onsdag i advent
onsdag
Jes 25:6-10a, Ps 23, Matt 15:29-372019-12-05
1 torsdag i advent
torsdag
Jes 26:1-6, Ps 118, Matt 7:21,24-272019-12-06
1 fredag i advent
fredag
Jes 29:17-24, Ps 27, Matt 9:27-31
Nicolaus av Myra biskop
Biskop i Myra i nuv. Turkiet, död omkr. år 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.2019-12-07
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
lördag
Jes 30:19-21,23-26, Ps 147, Matt 9:35-10:1,6-8
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.2019-12-08
Andra söndagen i advent
söndag
Jes 11:1-10, Rom 15:4-9, Matt 3:1-12
2019-12-09
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
måndag
1 Mos 3:9-15,20, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
2019-12-10
2 tisdag i advent
tisdag
Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-142019-12-11
2 onsdag i advent
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.2019-12-12
2 torsdag i advent
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.2019-12-13
Lucia jungfru och martyr
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-19
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet; hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.2019-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-13
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.2019-12-15
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 35:1-6a,10, Jak 5:7-10, Matt 11:2-11
2019-12-16
3 måndag i advent
måndag
4 Mos 24:2-7,15-17a, Ps 25, Matt 21:23-272019-12-17
3 tisdag i advent
tisdag
1 Mos 49:2,8-10, Ps 72, Matt 1:1-17
17 december2019-12-18
3 onsdag i advent
onsdag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18 december2019-12-19
3 torsdag i advent
torsdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december2019-12-20
3 fredag i advent
fredag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20 december2019-12-21
3 lördag i advent
lördag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare2019-12-22
Fjärde söndagen i advent
söndag
Jes 7:10-14, Rom 1:1-7, Matt 1:18-24
2019-12-23
4 måndag i advent
måndag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
Johannes av Kety präst2019-12-24
Julenatt
tisdag
Jes 9:2-7, Tit 2:11-14, Luk 2:1-14
2019-12-25
Juledag
onsdag
Jes 62:11-12, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2019-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
torsdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Matt 10:17-22
2019-12-27
fredag efter jul
fredag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Johannes apostel och evangelist2019-12-28
lördag efter jul
lördag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer2019-12-29
Den Heliga Familjen
söndag
Syr 3:2-6,12-14, Kol 3:12/21, Matt 2:13-15,19-23
2019-12-30
måndag efter jul
måndag
1 Joh 2:12-17, Ps 96, Luk 2:36-40
30 december