Månads liturgiMånads liturgi
2023-12-01 - 2023-12-312023-12-01
fredag i 34 veckan 'under året'
fredag
Dan 7:2-14, Ps Dan B:52-58, Luk 21:29-332023-12-02
lördag i 34 veckan 'under året'
lördag
Dan 7:15-27, Ps Dan B:59-64, Luk 21:34-362023-12-03
Första söndagen i advent
söndag
Jes 63:16b-17,64:1-8, Ps 80, 1 Kor 1:3-9, Mark 13:33-37
2023-12-04
1 måndag i advent
måndag
Jes 4:2-6, Ps 122, Matt 8:5-11
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare
Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Efter grundliga studier i filosofi blev han munk och präst i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna, hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkr. hundra års ålder.2023-12-05
1 tisdag i advent
tisdag
Jes 11:1-10, Ps 72, Luk 10:21-242023-12-06
1 onsdag i advent
onsdag
Jes 25:6-10a, Ps 23, Matt 15:29-37
Nicolaus av Myra biskop
Biskop i Myra i nuv. Turkiet, död omkr. år 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.2023-12-07
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
torsdag
Jes 26:1-6, Ps 118, Matt 7:21,24-27
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.2023-12-08
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
fredag
1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38
2023-12-09
1 lördag i advent
lördag
Jes 30:19-21,23-26, Ps 147, Matt 9:35-10:1,6-8
Juan Diego Cuahtlatoatzin
Indian från Mexico, född ca 1474. Guds Moder visade sig för honom vid kullen Tepeyac inte långt från Mexico City. Han var en man av ren tro, som med sitt ödmjuka sätt och sin övertygelses kraft lyckades få en kyrka byggd där till vår Frus av Guadalupe ära. Där avled han i Herren år 1548.2023-12-10
Andra söndagen i advent
söndag
Jes 40:1-5,9-11, Ps 85, 2 Pet 3:8-14, Mark 1:1-08
2023-12-11
2 måndag i advent
måndag
Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.2023-12-12
2 tisdag i advent
tisdag
Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-14
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.2023-12-13
Lucia jungfru och martyr
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet, hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.2023-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.2023-12-15
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-192023-12-16
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-132023-12-17
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 61:1-2a,10-11, Ps Luk 1:46-55, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8,19-28
2023-12-18
3 måndag i advent
måndag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18-dec2023-12-19
3 tisdag i advent
tisdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19-dec2023-12-20
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20-dec2023-12-21
3 torsdag i advent
torsdag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
21 december - Petrus Canisius präst och kyrkolärare2023-12-22
3 fredag i advent
fredag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22-dec2023-12-23
3 lördag i advent
lördag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
23 december - Johannes av Kety präst2023-12-24
Fjärde söndagen i advent
söndag
2 Sam 7:1-5,8b-12,14a,16, Ps 89, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38
2023-12-25
Juledag
måndag
Jes 62:11-12, Ps 97, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2023-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
tisdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Ps 31, Matt 10:17-22
2023-12-27
Johannes apostel och evangelist
onsdag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).2023-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
torsdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.2023-12-29
Thomas Becket biskop och martyr
fredag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.2023-12-30
lördag efter jul
lördag
30-dec