Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2017-12-11 - 2018-01-102017-12-11
2 måndag i advent
måndag
Jes 35:1-10, Ps 85, Luk 5:17-26
Damasus I påve
Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes 366 till påve under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder för att bekämpa olika villoläror och vårdade särskilt minnet av martyrerna, till vilkas ära han reste minnesvårdar och skrev hymner. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och det var han som gav Hieronymus i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin (se 30 sept.). Dog 80-årig 384.2017-12-12
2 tisdag i advent
tisdag
Jes 40:1-11, Ps 96, Matt 18:12-14
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
År 1531 visade sig Jungfru Maria för indianen Juan Diego Cuauhtlatoatzin vid kullen Tepeyac i närheten av Mexico City i det som i dag är Mexico. Hennes bild dröjde kvar i hans mantel på mirakulöst sätt och är alltsedan dess föremål för de troendes vördnad. Guds Moder och Kyrkans Moder kallar alla folk till Kristus och hans kärlek, genom denne helige man och hans oförfalskade tro.2017-12-13
Lucia jungfru och martyr
onsdag
Jes 40:25-31, Ps 103, Matt 11:28-30
Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet; hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.2017-12-14
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
torsdag
Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Född i Spanien 1542. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker, framstående även som poet. Dog 1591.2017-12-15
2 fredag i advent
fredag
Jes 48:17-19, Ps 1, Matt 11:16-192017-12-16
2 lördag i advent
lördag
Syr 48:1-4,9-11, Ps 80, Matt 17:10-132017-12-17
Tredje söndagen i advent
söndag
Jes 61:1-2a,10-11, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8,19-28
2017-12-18
3 måndag i advent
måndag
Jer 23:5-8, Ps 72, Matt 1:18-24
18 december2017-12-19
3 tisdag i advent
tisdag
Dom 13:2-7,24-25a, Ps 71, Luk 1:5-25
19 december2017-12-20
3 onsdag i advent
onsdag
Jes 7:10-14, Ps 24, Luk 1:26-38
20 december2017-12-21
3 torsdag i advent
torsdag
Höga V 2:8-14, Ps 33, Luk 1:39-45
Petrus Canisius präst och kyrkolärare2017-12-22
3 fredag i advent
fredag
1 Sam 1:24-28, Ps 1 Sam 2:1,4-8d, Luk 1:46-56
22 december2017-12-23
3 lördag i advent
lördag
Mal 3:1-4,23-24, Ps 25, Luk 1:57-66
Johannes av Kety präst2017-12-24
Fjärde söndagen i advent
söndag
2 Sam 7:1-5,8b-12,14a,16, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38
2017-12-25
Juledag
måndag
Jes 62:11-12, Tit 3:4-7, Joh 1:1-18
2017-12-26
Annandag Jul - Stefanos den första martyren
tisdag
Apg 6:8-10, 7:54-60 Matt 10:17-22
2017-12-27
Johannes apostel och evangelist
onsdag
1 Joh 1:1-4, Ps 97, Joh 20:2-8
Festen är belagd sedan 300-talet. Johannes var ung när han kallades och dog nära hundraårig. "När den salige evangelisten Johannes vistades i Efesos och var så åldrad att han knappt kunde ledas till kyrkan eller säga mer än några ord, brukade lian under gudstjänsterna endast upprepa: 'Mina barn, älska varandra.' Till slut blev lärjungarna och bröderna ledsna på att alltid höra samma sak och sade: 'Mästare, varför säger du alltid så?' Svaret är värdigt Johannes: 'Därför att det är ett bud från Herren, och bara det sker, är det nog'" (Hieronymus).2017-12-28
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
torsdag
1 Joh 1:5-2:2, Ps 124, Matt 2:13-18
Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.2017-12-29
Thomas Becket biskop och martyr
fredag
1 Joh 2:3-11, Ps 96, Luk 2:22-35
Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.2017-12-30
4 lördag i advent
lördag
1 Joh 2:12-17, Ps 96, Luk 2:36-40
30 december2017-12-31
Den Heliga Familjen
söndag
1 Mos 15:1-6,21:1-3, Heb 11:8,11-12,17-19, Luk 2:22-40