MÃ¥nads liturgiMånads liturgi
2020-01-19 - 2020-02-182020-01-19
2 söndagen 'under året'
söndag
Jes 49:3,5-6, 1 Kor 1:1-3, Joh 1:29-34
2020-01-20
måndag i 2 veckan 'under året'
måndag
1 Sam 15:16-23, Ps 50, Mark 2:18-22
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.2020-01-21
Agnes jungfru och martyr
tisdag
1 Sam 16:1-13, Ps 89, Mark 2:23-28
En av de romerska martyrerna, någon gång omkr. år 300. Hon skall då bara ha varit 13 år. Påven Damasus skrev en hymn till hennes ära, Ambrosius nämner henne, och hon omnämns i den romerska kanonbönen. Avbildas ofta med ett lamm (lat. agnus), en anspelning på namnet.2020-01-22
onsdag i 2 veckan 'under året'
onsdag
1 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6
Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.2020-01-23
torsdag i 2 veckan 'under året'
torsdag
1 Sam 18:6-9,19:1-7, Ps 56, Mark 3:7-122020-01-24
Francois de Sales biskop och kyrkolärare
fredag
1 Sam 24:3-21, Ps 57, Mark 3:13-19
Från 1602 biskop i Genève, där han verkade mycket för att återställa den katolska tron. Som själasörjare samtidigt sträng och mild, som skribent full av humor och sunt förnuft. Av hans skrifter är Filotea den mest kända. Dog i Lyon 1622.2020-01-25
Paulus omvändelse
lördag
Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18
Paulus omvändelse på vägen till Damaskus blev en händelse av genomgripande betydelse för kyrkans spridning i den icke-judiska världen. Den skildras fyra gånger i Nya testamentet och har firats denna dag sedan 300-talet, Den äldsta kända liturgin finns i frankiska gudstjänstböcker från 700-talets slut.2020-01-26
3 söndagen 'under året'
söndag
Jes 9:1b-4, 1 Kor 1:10-13,17, Matt 4:12-23
2020-01-27
måndag i 3 veckan 'under året'
måndag
2 Sam 5:1-7,10, Ps 89, Mark 3:22-30
Angela Merici jungfru
Italienska. Tillhörde franciskanernas tredje orden, ägnade sig åt att ge flickor allsidig utbildning. 1535 grundade hon ursulinorden för detta syfte. Död 1540, helgonförklarad 1807.2020-01-28
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare
tisdag
2 Sam 6:12b-15,17-19, Ps 24, Mark 3:31-35
Född omkr. är 1225 i Aquino i Italien. Studerade först i klostret Monte Cassino, sedan i Neapel, slutligen som dominikan i Paris och Köln, där han hade Albertus Magnus som. lärare. Hans livsverk bestod i att med hjälp av aristoteliskfilosofi söka åstadkomma en syntes mellan tro och vetande. Hans mest kända arbete är Summa theologiae. Dog den 7 mars 1274.2020-01-29
onsdag i 3 veckan 'under året'
onsdag
2 Sam 7:4-17, Ps 27, Mark 4:1-202020-01-30
torsdag i 3 veckan 'under året'
torsdag
2 Sam 7:18-19,24-29, Ps 132, Mark 4:21-252020-01-31
Giovanni Bosco präst
fredag
2 Sam 11:1-4,5-10a,13-17, Ps 51, Mark 4:26-34
Född år 1815 nära Castelnuovo i Italien. Efter en svår uppväxt kom han att agna sitt liv som präst åt att ge pojkar en bättre utbildning. Grundade salesianorden. Död 1888.2020-02-01
lördag i 3 veckan 'under året'
lördag
2 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51, Mark 4:35-41
Blasius biskop och martyr
Biskop i Sebaste i Armenien under 300-talet. Under medeltiden spreds vördandet av honom över hela kyrkan. Firas enligt det allmänna romerska kalendariet den 3 februari.2020-02-02
Kyndelmässodagen
söndag
Mal 3:1-4, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40
2020-02-03
Ansgar biskop Nordens apostel
måndag
2 Sam 15:13-14,30;16:5-13a, Ps 3, Mark 5:1-20
Född i Frankrike trädde A, i unga år in i klostret Corbie och blev sedan lärare i dess tyska dotterkloster Corvey. 826 sändes han som missionen till Danmark, men hade ringa framgång; bättre gick det hos svearna. Ansgar utnämndes av Gregorius IV till biskop i Hamburg med ansvar för de nordliga missionsområdena. Han dog den 3 februari 865. Hans lärjunge Rimbett ägnade honom en av medeltidens historiskt mest tillförlitliga helgonbiografier.2020-02-04
tisdag i 4 veckan 'under året'
tisdag
2 Sam 18:9-10,14b,24-25a,31-33;19:1-3, Ps 86, Mark 5:21-43
Nils Hermansson biskop
Född i Skänninge 1325 eller 1326, studerade i Paris och Orleans. Var huslärare på Ulvåsa och tillhörde den birgittinska kretsen. Tog emot Birgittas reliker i Linköping och invigde klostret i Vadstena. Kämpade som biskop för kyrkans frihet, särskilt mot kung Albrekt. Hade rykte om sig att vara renhjärtad, god mot de fattiga och modig när det gällde att säga sanningen till de mäktiga. En rad diktverk, blå. tidegärden till Birgittas ära med antifonen Rosa, rörans bonitatem (se 7 oktober), har biskop Nils som. upphovsman.2020-02-05
Agatha jungfru och martyr
onsdag
2 Sam 24:2,9-17, Ps 32, Mark 6:1-6a
Led martyrdöden på Sicilien, troligen under Decius förföljelse omkr. 250. Hennes kult spreds snabbt över kyrkan, och hon nämns i den romerska kanonbönen. Enligt legenden blev hon grymt torterad och avrättad av guvernören, när hon vägrade avsvärja sig sin tro och gifta sig med honom.2020-02-06
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer
torsdag
1 Kung 2:1-4,10-12, Ps 1 Krön 29:10-12, Mark 6:7-13
Paul Miki föddes i Japan 1564 etter 1566. Han blev jesuit och förkunnade med stor framgång evangeliet för sina landsmän. När förföljelsen av de kristna tilltagit, greps han tillsammans med 25 trosfränder och korsfästes efter svår tortyr i Nagasaki den 5 februari 1597.2020-02-07
fredag i 4 veckan 'under året'
fredag
Syr 47:2-11, Ps 18, Mark 6:14-292020-02-08
lördag i 4 veckan 'under året'
lördag
1 Kung 3:4-13, Ps 119 Mark 6:30-34
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru
Hieronimus. Född i Venedig 1486, död 1537. Var först soldat, men ägnade sig sedan helhjärtat åt att tjäna fattiga, pestsmittade och andra sjuka, till vilka han gav alla sina ägodelar. Grundade en orden som han kallade De eländigas tjänare.
JosefinaFöddes i Darfur-regionen i Sudan nära byn Jebel Agilere omkring år 1868. Tillfångatogs redan som barn och såldes flera gånger som slav och blev svårt misshandlad. När hon befriats blev hon kristen i Venedig och trädde in i Kärlekens döttrar i Canossa och tillbragte resten av livet i staden Schio i Vicenza i Italien i självutgivande kärlek intill sin död 1947.2020-02-09
5 söndagen 'under året'
söndag
Jes 58:7-10, 1 Kor 2:1-5, Matt 5:13-16
2020-02-10
Scholastica jungfru
måndag
1 Kung 8:1-7,9-13, Ps 132, Mark 6:53-56
Syster till den helige Benedictus. Följde sin bror till Monte Cassino och bodde i närheten av klostret. Hon dog där, troligen år 547.2020-02-11
tisdag i 5 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 8:22-23,27-30, Ps 84, Mark 7:1-13
Vår Fru av Lourdes
1858 uppenbarade sig jungfru Maria för flickan Bernadette Soubirous. Genom henne manade Maria syndare till omvändelse och bön och till att tjäna de fattiga och sjuka. Orten för uppenbarelserna blev vallfartsort, efterhand med de kyrkliga myndigheternas godkännande, och 1907 fördes dagen för de första uppenbarelserna in i kalendariet. Lourdes är en plats med intensiv och oavbruten bön, där otaliga människor funnit andlig styrka, ibland även kroppslig hälsa.2020-02-12
onsdag i 5 veckan 'under året'
onsdag
1 Kung 10:1-10, Ps 37, Mark 7:14-232020-02-13
torsdag i 5 veckan 'under året'
torsdag
1 Kung 11:4-13, Ps 106, Mark 7:24-302020-02-14
Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner
fredag
Apg 13:46-49, Ps 117, Luk 10:1-9
De båda bröderna kom från Thessalonike och förde evangeliet till de slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien, För att förse kyrkan där med liturgiska texter skapade de ett nytt alfabet, det kyrilliska. De kallades till Rom, där Kyrilos dog den 14 februari 865. Methodios blev biskop och fortsatte under stora svårigheter sitt missionsverk, men hela tiden hjälpt av påvarna, Han dog den 6 april 885. Dagen påminner om samhörigheten mellan öst och väst i kyrkan och i Europa.2020-02-15
lördag i 5 veckan 'under året'
lördag
1 Kung 12:26-32; 13:33-34, Ps 106, Mark 8:1-10
Sigfrid av Växjö biskop
Engelskfödd biskop i början av 1000-talet, som på Olav den heliges uppdrag först kom till Norge och sedan till Sverige, l Erikskrönikans prolog kallas han "den som kristnade Sveriges land". Enligt en 1200-talslegend döpte han Olov Skötkonung vid Husaby källa.2020-02-16
6 söndagen 'under året'
söndag
Syr 15:15-20, 1 Kor 2:6-10, Matt 5:17-37
2020-02-17
måndag i 6 veckan 'under året'
måndag
Jak 1:1-11, Ps 119, Mark 8:11-13
De sju grundarna av servitorden
Sju män i Florens under 1200-talet, som levde som eremiter på ett berg i närheten av sin stad. De vördade särskilt jungfru Maria. De verkade senare i hela Toscana och grundade Marie tjänares orden, stadfäst 1304 och känd för sina insatser för de sköna konsterna och i socialt arbete.2020-02-18
tisdag i 6 veckan 'under året'
tisdag
Jak 1:12-18, Ps 94, Mark 8:14-212020-02-19
onsdag i 6 veckan 'under året'
onsdag
Jak 1:19-27, Ps 15, Mark 8:22-262020-02-20
torsdag i 6 veckan 'under året'
torsdag
Jak 2:1-9, Ps 34, Mark 8:27-332020-02-21
fredag i 6 veckan 'under året'
fredag
Jak 2:14,24,26, Ps 112, Mark 8:34-9:1
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
Benediktinmunk, född i Ravenna 1007, blev i unga år eremit. Verkade energiskt för att reformera ordenslivet och kyrkan och anlitades bl.a. som påvlig rådgivare. Av Stefanus IX utnämndes han till kardinalbiskop av Ostia men avsade sig sedan detta ämbete. I sina skrifter framstår han som m lysande stilist och poet, väl förtrogen med bibeln och kyrkofäderna. Död år 1072.2020-02-22
Petrus biskopsstol
lördag
1 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19
Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerske biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, hur firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som, biskop i Rom.2020-02-23
7 söndagen 'under året'
söndag
3 Mos 19:1-2,17-18, 1 Kor 3:16-23, Matt 5:38-48
2020-02-24
måndag i 7 veckan 'under året'
måndag
Jak 3:13-18, Ps 19, Mark 9:14-292020-02-25
tisdag i 7 veckan 'under året'
tisdag
Jak 4:1-10, Ps 55, Mark 9:30-372020-02-26
Askonsdag
onsdag
Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6,16-18
2020-02-27
torsdag efter Askonsdag
torsdag
5 Mos 30:15-20, Ps 1, Luk 9:22-25