Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 17 januari 2018, onsdag
Antonius abbot
Läsningar: 1 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

119. Hur frambar Jesus sig själv som offergåva åt Fadern?
Hela Kristi liv är en frivillig offergåva åt Fadern för att fullborda dennes frälsningsplan. Han ger “sitt liv till lösen för många” (Mk 10:45), och på detta sätt försonar han hela mänskligheten med Gud. Hans lidande och död visar hur hans mänskliga natur blir ett fritt och fullkomligt verktyg för den gudomliga kärlek som vill alla människors frälsning.
                      (hela texten)