Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 18 november 2017, lördag
lördag i 32 veckan 'under året'
Petrus- och Paulusbasilikornas invigning

Läsningar: Vish 18:14-16,19:6-9, Ps 105, Luk 18:1-8

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


1 november
Alla Helgons Dag


2 november
Alla Själars Dag


Bp Anders
- kardinal


Fatima - 100 år
Biskopens brev
Fatima - 100 lat
List biskupa
Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

424. Vilka andra former för nåd finns det?
Förutom den habituella nåden finns det följande slag av nåd: de aktuella formerna för nåd (nådegåvor som ges oss allt efter de omständigheter vi befinner oss i); de sakramentala nådegåvorna (gåvor som har ett särskilt samband med varje sakrament); de särskilda nådegåvorna eller karismerna (vilka som ändamål har kyrkans allmänna bästa), bland dessa de nådegåvor som hör ihop med det stånd man intar i kyrkan och som ledsagar utövandet av de kyrkliga tjänsterna och de uppgifter med ansvar man får i livet.
                      (hela texten)