Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 21 september 2017, torsdag
Matteus apostel och evangeliet
Läsningar: Ef 4:1-7,11-13, Ps 19, Matt 9:9-13

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Bp Anders
- kardinal


Fatima - 100 år
Biskopens brev
Fatima - 100 lat
List biskupa
Dagens
liturgi


Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

366. Vilken plats intar människans frihet i frälsningsordningen?
Vår frihet är försvagad på grund av den första synden. Försvagningen har skärpts av de följande synderna. Men “till den friheten [från träldomen under synden] har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen” (Gal 5:1). Med sin nåd leder oss den Helige Ande till den andliga friheten, för att göra oss till sina fria medarbetare i kyrkan och i världen.
                      (hela texten)